Nervür - Kaset Betonarme Tasarım

Nervür-Kaset betonarme tasarım sonuçları, nervür ve kasetlere ilişkin yetersizlik durumları Nervür - Kaset Betonarme diyaloğunda verilir. Nervür ve kaset dişlerindeki donatı ve iç kuvvet (moment, kesme kuvveti) bilgileri Nervür - Kaset Betonarme diyaloğunda verilir.

Nervür - Kaset Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Nervür/Kaset Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nervür - Kaset Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Pozu formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin Bodrum Kat, D56,1

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Donatı hesap makinesi

Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Tamam

Yapılan Değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Diyalogda Çıkan Olumsuzluklar ve Çözümleri

Olumsuzluk

Açıklaması

Olumsuzluk

Açıklaması

M

Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. Diş boyutları arttırabilir.

S

TS500 ani ve zamana bağlı sehim koşulları sağlanmıyor. Diş boyutları arttırabilir.

Min

TS500 minimum boyut koşullarını sağlamıyor.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/847709188

As(-)

Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.

h

Nervür döşeme diş yüksekliği sağlamıyor. (TS500 11.3.2). Diş yüksekliği arttırılabilir.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839519452

e

Döşeme diş aralığı, maksimum diş aralığı mesafesini aşıyor. (TS500 11.3.2). İki diş arası aralık 70 cm'den daha az verilmelidir.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2412118068

Alt hasır donatıları:

Dişler Sekmesi

Bu sekmede nervür/kaset boyut ve donatıların listesi tablo olarak verilir.

Özellikler

Özellikler

DS

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir. Diş donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve tekrar hesap yapıldığında diş donatısı sabit kalır.

İsim, Poz

Dişin plandaki adıdır. (D1, D101, D10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  D101(M) gibi... Her döşeme, tipik diş sayısı itibariyle listelenir.

B, H

Nervür dişinin sırasıyla genişliği ve yüksekliğidir. B ve H hücrelerinde çift tıklayarak boyutları değiştirme imkanınız vardır. Boyut değiştirildiğinde değiştirilen boyutlara göre diş donatı hesabı o diş için yapılır.

Sol üst

Dişin sol mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sol alt

Dişin sol mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Montaj

Dişin montaj donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Pilye

Dişin pilye donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Düz

Dişin düz donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ üst

Dişin sağ mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Sağ alt

Dişin sağ mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Enine

Diş etriyesinin sırasıyla orta bölge ve sıklaştırma bölgesindeki çapı ve aralığıdır. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz.

Kuvvetler - Donatı Alanları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
i: Yatay elemanda elemanın sol ucu, düşey elemanda elemanın alt ucudur.
j: Yatay elemanda elemanın sağ ucu, düşey elemanda elemanın üst ucudur.
V2:  Elemanın kuvvetidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.

Donatılar (hesaplanan-gereken-mevcut)

Dişin sol mesnetinde, üst ve alt; ortada; açıklık ve  montaj; sağ mesnette; üst ve alt olmak üzere mevcut/gereken ve fazla şeklinde donatı alanları toplamı verilir. Hemen altında ayrıca, donatı hesabının hangi yükleme kombinasyonundan yapıldığı ve o kombinasyona ait moment değerleri de yazılır.

Beton fck

Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.

Beton fcd

Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.

Beton fctd

Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.

Çelik fyk

Donatı çeliğin akma dayanımıdır.

Çelik fyd

Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.


Sonraki Konu

İlgili Konular