Radye Temel Betonarme Tasarım Parametreleri

Radye Temel Parametreleri komutu ile Betonarme Radye Temel Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı aralığı vb. parametreler radye temel parametreleri penceresinden belirlenir.

Radye Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Radye Parametreleri komutuna tıklayarak Radye Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Radye Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

Özellikler

Özellikler

Beton örtüsü

Radye döşemesi içindeki çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. asal çekme pursantajı

Çift doğrultuda çalışan radye döşemelerde, döşemenin kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Radye döşemesinin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Çekme Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. diğer çekme pursantajı

Çift doğrultuda çalışan radye döşemelerde, döşemenin uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Diğer Çekme Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır .

Min. hurdi pursantajı

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan radye döşemelerde (Luzun/Lkısa≥2), kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Hurdi Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. hurdi diğer pursantajı

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan radye döşemelerde (Luzun/Lkısa≥2), uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Hurdi Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. donatı aralığı

Radye döşemelerde donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.  

Maks. donatı aralığı

İki donatı arasındaki mesafe bu parametrede yazılan değerden fazla olamaz.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle birlikte kullanılır.

Maks. donatı aralığı x*d

Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çarpılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla olamaz.

İlave min. donatı aralığı

Döşemelerde ilave donatıların arasındaki  minimum mesafeyi  sınırlayan parametredir. Plak döşemelerde ilave donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki ilave donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

İlave maks. donatı aralığı

Döşemelerde iki ilave donatı arasındaki mesafeyi sınırlayan parametredir. İki ilave donatı arasındaki mesafe burada yazılan değerden fazla seçilmez.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle karşılaştırılır ve küçük olan kullanılır.

İlave min. donatı aralığı  x*d

Döşemelerde ilave donatıların arasındaki maksimum mesafeyi sınırlayan parametredir. Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çapılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla seçilmez.

Donatı aralıklarını 5'in katları yap

Seçenek işaretlenirse donatı seçiminde, donatı aralığının 5 ve 5'in katları olacak şekilde seçilmesi sağlanır. Seçenek işaretlenmez donatı aralığı hesap için gereken kadar konur.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1335297089