Raporlarda Birim Ayarları

Rapor büyüklük birim ayarları yapılır.

Birim Ayarları Komutunun Yeri

İşlem Adımları

  • Bir rapor alın.

  • ideCAD, ideCAD Rapor’u açacaktır.

  • ideCAD Rapor içerisinde toolbardan Birim Ayarları ikonunu tıklayın.

  • Birim seçenekleri diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Listedeki büyüklüklere göre birimleri ayarlayın.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

Birim Seçenekleri

Seçenekler ve Açıklamaları

Uzunluk

Uzunluk değerleri için birim seçilir.

Kuvvet

Kuvvet değerleri için birim seçilir.

Kütle

Kütle değerleri için birim seçilir.

Alan

Alan değerleri için birim seçilir.

Açı

Açı değerleri için birim seçilir.

Donatı

Donatı değerleri için birim seçilir.

Şekil değiştirme

Şekil değiştirme değerleri için birim seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1340998655