Rapor Kaydetme

Oluşturulan metraj raporlarını Farklı Kaydet komutu ile *.rpt formatının yanı sıra *txt ve *pdf formatlarında da kaydedebilirsiniz.

Farklı Kaydet Komutunun Yeri

Dosya menüsünden Farklı Kaydet komutuna ulaşabilirsiniz.

Raporları Pdf Olarak Kayıt Etme

Raporları Pdf uzantılı dosya olarak kayıt etmek için ideCAD rapor içerisinde farklı kaydet komutunu kullanabilirsiniz.

  • Rapor alın.

  • ideCAD Rapor içerisinde Farklı Kaydet satırını tıklayın.

  • Açılan diyalogdaki kayıt türü satırı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın ve açılan listeden Pdf Dosyaları (*.pdf) satırını seçin.

  • Bir isim verin.

  • Kaydet butonuna tıkladığınızda raporunuz pdf olarak kaydedilecektir.

Raporları Txt Olarak Kayıt Etme

Oluşturulan raporları *,txt formatında da kaydedilebilirsiniz.

TXT formatında kaydedilen metraj rapor dosyaları TXT formatı okuyan programlar  tarafından açılabilirler. TXT formatında kayıt yapılırken her rapor sayfasını ayrı kaydetmek gerekir. Çünkü TXT kaydet sadece aktif sayfayı kaydeder.

TXT kaydetmek için;

  • Rapor alın.

  • ideCAD Rapor içerisinde Farklı Kaydet satırını tıklayın.

  • Açılan diyalogdaki dosya tipi satırı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın ve açılan listeden Text Dosyaları (*.txt) satırını seçin.

  • Dosya adı satırına bir isim girin ve Kaydet butonunu tıklayın.

  • Diyalog kapanacak, aktif metraj raporu sayfası *.txt uzantılı olarak kaydedilecektir. Bu dosyayı daha sonra TXT okuyabilen herhangi bir programda açabilirsiniz (MS Excel, MS Word vb.).


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947388465