Son Render'ı Yeniden Çağırma

Son Render'ı Yeniden Çağır komutu ile bir önceki alınan render tekrar açılır.

Son Render'ı Yeniden Çağır Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştrime sekmesi Render başlığından ulaşabilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2079621189