Tefrişli Kat Planı Sunumu

Yatay Plan Kesit komutuyla yapı, yatayda istenilen yükseklikten kesilerek, tefrişli kat planları ve perspektif görünümler alınır.

Yatay Plan Kesit Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Araçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Yatay Plan Kesiti Toolbarı

İkonlar ve açıklamaları

İkonlar ve açıklamaları

Yatay plan kesiti

Yatay plan kesiti oluşturma ikonudur.

Yatay plan kesiti sil

Oluşturulan yatay plan kesitini silmeye yarayan ikondur.

Yatay plan kesit listesi

Alınmış yatay plan kesitler listelenir.

Ayarlar

Ayarlar diyaloğunu açar.

İşlem Adımları

  • Projenizi tefrişli kat planı sunumu için son haline getirin.

  • Tefrişli kat planınızda alan isimleri ve metrekareleri yer alsın isterseniz, 3 boyutlu yazı komutunu kullanarak bilgileri ekleyin.

  • Yatay Plan Kesiti ikonunu tıklayın. Yatay plan kesit toolbarı açılacaktır.

  • Toolbardan Yeni Yatay Plan Kesiti ikonunu tıkladığınızda Yatay Plan Kesiti diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogdan istediğiniz ayarları yapın. Kesilme işleminin yapılacağı kot değerini girin.

  • Tamam butonuna tıkladığınızda modeliniz belirlediğiniz kottan kesilecektir.

  • Sağ tuş menüden üst görünüşe geçerek render aldığınızda tefrişli kat planınız hazır olacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Tefrişli kat planı sunumu için projenin son haline getirilmesi

Toolbardan yeni yatay planı kesiti ikonunun tıklanması

Yatay plan kesiti diyaloğunda ayarların yapılması

Yatay plan kesitin alınması

Üst görünüşe geçilmesi

Yatay plan kesitin üstten görünüşü

Render alınarak tefrişli kat planının tamamlanması

Yatay Plan Kesiti Diyaloğu

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Trim adı

Kesite bir isim ya da numara verilmektedir.

Aktif

İşaretlenirse yatay plan kesiti perspektif penceresinde görülmektedir, işaret kaldırıldığında ise mevcut perspektif model kesilmeden ekrana gelir.

Kütüphaneleri kes

Yatay plan kesiti oluşturulurken mevcut kesite giren kütüphane elemanları da trimlenecektir.

Merdivenleri kes

Yatay plan kesiti oluşturulurken mevcut kesite giren merdiven de trimlenecektir.

Üstten trimleme / Altan trimleme

Yatay plan kesiti oluşturulurken trim işleminin alttan veya üstten olma seçeneği belirlenir.

Kot

Yatay plan kesiti oluşturulurken planın kesileceği kesit kotunu belirler.

Renk

Kesilen yüzeylerin rengi belirlenir.

Otomatik doku

İşaretlenerek kesilen yüzey materyali otomatik olarak verilir. İşaret kaldırılıp materyal atanırsa kesilen yüzeylerde seçilen materyal görülür.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2077917327