Yapı Bileşenleri Metraj Raporları

Yapı bileşenleri objelere atandıktan sonra yapı bileşenleri metraj raporları hazırlanır.

Yapı Bileşenleri Metrajı Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Metraj başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yapı Bileşenleri Metrajı ikonunu tıklayın.

  • Rapor Seçin diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogdan Bileşenlerine Göre Gruplandırılmış Yapı Bileşenleri Raporu, Katlara Göre Gruplandırılmış Yapı Bileşenleri Raporu veya Genel Yapı Bileşenleri Raporu satırlarından birini seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın. Rapor oluşacaktır.

Örnek bileşenlerine göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu sayfası

Örnek katlara göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu sayfası

Örnek genel yapı bileşenleri raporu sayfası


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1344700915