Antetler İçin Yeni Bloklar Oluşturma

ideCAD’de antetlere eklenebilecek hazır bloklar mevcuttur. İsteğe bağlı olarak yeni bloklar oluşturularak antetlerde kullanılır. Dosyaya Kopyala komutu kullanılarak antet için çizimler blok haline getirilir.

İşlem Adımları

 • Blok haline getirilecek çizimleri hazırlayın.

 • Dosyaya kopyala komutunu kullanarak hazırlanan çizimi seçin.

 • Referans noktasını belirleyin.

 • Blok kaydet diyaloğunda isim vererek bloğu kaydedin.

 • Oluşturulan blok dosyasını C:\Program Files\ideCAD\ideCAD Statik 10\Annotations klasörüne alın.

 • Yeni antet oluştururken ya da mevcut antetleri düzenlerken, eklenen blok dosyasını kullanabilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Blok haline getirilecek çizimlerin hazırlanması

Dosyaya kopyala komutuyla çizimlerin blok haline getirilmesi

Oluşturulan blok dosyasının annotations klasörüne alınması

Yeni antet oluştururken ya da mevcut antetler düzenlenirken eklenen blok dosyasının kullanılması

Antet Bloklarında Kullanılabilen Parametreler

Projede antet için blok hazırlanırken tanımlı parametreler kullanılarak, parametreye ait bilgiler projeden alınıp otomatik yazılır.

Parametrelerin kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir.

_Parametre_ : İki alt tire arasında yazılan parametre yazısı ortalanarak yazılır.

Parametre_ : Parametre sonuna alt tire eklendiğine yazı sağa yanaşık yazılır.

İşlem Adımı

 • Blok haline getirilecek çizimleri hazırlayın.

 • Tanımlı parametreleri yazarak blok haline gelecek çiziminizi tamamlayın.

 • Dosyaya kopyala komutuyla çiziminizi blok haline getirin.

 • Oluşturulan blok dosyasını C:\Program Files\ideCAD\ideCAD Statik 10\Annotations klasörüne alın.

 • Yeni antet oluştururken ya da mevcut antetleri düzenlerken, eklenen blok dosyasını kullanın.

Blok haline getirilecek çizim ve tanımlı parametreler

Antette kullanıldığında blok

Tanımlı Parametrelerin Listesi

PARAMETRE

AÇIKLAMA

PARAMETRE

AÇIKLAMA

!YAPISAHIBI

Yapı sahibi - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!PROJEADI

Proje adı - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!DIZAYN

Dizayn yapan bilgisi - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!REVIZYON

Revizyon bilgisi - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!IL

İl bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!ILCE

İlçe bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!TASARIM

Tasarım - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!CIZEN

Çizen - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!KONTROL

Kontrol - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!DANISMAN

Danışman - Proje ayarları diyaloğundan alınır

!KULLANIMAMACI

Kullanım amacı bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!PAFTA

Pafta bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!ADA

Ada bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!PARSEL

Parsel bilgisi - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!ENLEM

Enlem bilgisi - TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazından alınır

!BOYLAM

Boylam bilgisi - TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazından alınır

!BINASISTEMI

Bina sistemi bilgisi - Betonarme / Çelik / Çelik + Betonarme

!SUNEKLIK

Süneklik düzeyi - Yüksek / Sınırlı / Karma

!TSTX

X yönü Taşıyıcı sistem tipi bilgisi

!TSTY

Y yönü Taşıyıcı sistem tipi bilgisi

!SPECTA

Ta bilgisi

!SPECTB

Tb bilgisi

!TOPLAMKAT

Kat sayısı bilgisi

!KATLAR

Yapı katları bilgisi

!BETONSINIFI

Beton sınıfı

!CELIKSINIFI

Donatı çeliği

!YAPCELIK

Yapısal çelik

!CEVETKI

Çevresel etki sınıfı - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!CEVETKIBILGI

Çevresel etki sınıfı açıklaması - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!ZEMINSINIFI

Yerel zemin sınıfı - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!YATAKKAT

Zemin yatak katsayısı - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!ZEMINTASIMA

Zemin taşıma gücü - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!RESPSS

Yerel zemin parametreleri - Ss

!RESPSBIR

Yerel zemin parametreleri - S1

!BINAKUL

Bina kullanım sınıfı (BKS) - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!BINAONEM

Bina önem katsayısı - Analiz ayarları diyaloğundan alınır

!DEPREMTAS

Deprem tasarım sınıfı (DTS)

!BINAYUKS

Bina yükseklik sınıfı (BYS)

!YDKX

Yapı davranış katsayısı - Rx

!YDKY

Yapı davranış katsayısı - Ry

!DFKX

Dayanım fazlalığı katsayısı - Dx

!DFKY

Dayanım fazlalığı katsayısı - Dy

!HYK

Hareketli yük azaltma katsayısı

!YERHAREKETDUZEYI

Deprem yer hareket düzeyi

!PAFTANO

Pafta no

!REV

Revizyon no - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!OLCEK

Kalıp planı ölçeği - Kolon aplikasyon planı çizim ayarları diyaloğundan alınır

!KOLOLCEK

Kolon detayları ölçeği - Kolon aplikasyon planı çizim ayarları diyaloğundan alınır

!TARIH

Tarih - Seçmeli raporlar diyaloğundan alınır

!PPDOSEME_

Döşeme paspayı - Döşeme parametreleri diyaloğundan alınır

!PPKIRIS_

Kiriş paspayı - Kiriş parametreleri diyaloğundan alınır

!PPKOLON_

Kolon paspayı - Kolon parametreleri diyaloğundan alınır

!PPTTEMEL_

Tekil temel paspayı - Tekil temel parametreleri diyaloğundan alınır

!PPSTEMEL_

Sürekli temel paspayı - Sürekli temel parametreleri diyaloğundan alınır

!PPRDOSEME_

Radye döşeme paspayı - Radye parametreleri diyaloğundan alınır

!PPNKIRIS_

Nervür ve kaset dişleri paspayı -Nervür-Kaset parametreleri diyaloğundan alınır

!PPBKIRIS_

Bağ kirişi paspayı - Bağ kiriş parametreleri diyaloğundan alınır


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2132017170