Statik Kesit Ayarları

Hazırlanan kesitlerin ayarları Statik Kesit Özellikleri diyaloğunda verilen bilgilerle belirlenir. Statik kesit özelliklerinde yapılan değişiklerin mevcut kesite aktarılması için kesitin yeniden yerleştirilmesi gerekir.

Kesit özelliklerine kesit hattını farenin sol tuşu ile çift tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240311-102254.png

Özellikler

Kesit adı

image-20240311-112818.png

Kesitin planda görünen adıdır. Örneğin 3 yazılırsa kesit hattının başlangıcına ve bitişine 3 yazılır.

Tanım

Kesit çiziminin altında yazılan olan tanımdır. (A - A KESİTİ vb) Tanım satırı boş bırakılırsa, Kesit adı satırında yazan ad ile otomatik bir tanım oluşturulur. Örneğin kesit adı satırında 1 yazılırsa o kesitin tanımı otomatik olarak 1-1  KESİTİ şeklinde görülür. Tanım satırına herhangi bir tanım yazılırsa, kesit çizimi altında yazılan o tanım gösterilir.

Yazı yüksekliği

Kesit hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının yazı yüksekliğidir.

Yazı kotu

Kesit hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının kesit hattından itibaren uzaklığıdır.

Yükseklik

Kesit hattının başlangıç ve bitişine konan yön işaretinin boyutudur. Yön işaretinin ne olacağı diyaloğun altında seçenek olarak bulunmaktadır. Bu satıra yazılan değer büyüdükçe işaretin yüksekliği de büyür ve böylelikle işaret daha da büyük çizilir.

Çizgi rengi

Kesit hattı ve kesit çizgisinin planda görünen rengidir. Kutucuk tıklanarak renk paleti açılır ve listeden bir renk seçilir.

Yazı rengi

Kesit hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının rengidir.Kutucuk tıklanarak renk paleti açılır ve listeden bir renk seçilir.

Çizgi tipi

Kesit hattının çizgi tipidir. Seçilen tipe göre kesit hattı çizilir.

Yazı tipi

Kesit hattının başlangıç ve bitişinde yazılan kesit adı yazısının yazı tipidir. Yazı tipi kutucu tıklanarak yazı tipi diyalog açılır. Diyalogda uygun yazı tipi seçilir.

İmleç tipi

Kesit hattının başlangıç ve bitişine konan yön işaretinin tipidir. Kullanılmak istenen işaret, fare imleci onun üstündeyken farenin sol tuşunu tıklamak suretiyle seçilir.

Kesit Sekmesi

Özellikler

Kesilenlerin rengi

Kesilen objelerin rengini, tıklandığında ekrana gelen renk paletinden seçin.

Kesilenlerin taraması

Kesilen objelerin taramasını tıklandığında açılan tarama seçeneklerinden birini seçerek belirleyin.

Görünenlerin rengi

Görünen objelerin rengini tıklandığında açılan renk paletinden seçin.

Kesit ofset

Hazırlanan kesitin toplam yüksekliğini belirleyen değerdir. Değer büyüdükçe kesit düzleminin yüksekliği de artar.  

Kesit çizgi rengi

Kesit düzleminin bittiği hizada, görünen objelerin kesimini gösteren çizginin rengidir. Tıklandığında açılan renk paletinden uygun rengi seçin.

Aksları çiz

Kesit düzlemini kesen aksların kesitte gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyen seçenektir. Seçenek işaretlendiğinde akslar kesitte gösterilir.

Ofset

Kesitte gösterilen aksların, aks daireleriyle, kesit düzlemi arasındaki kalan mesafeyi belirtir. Değer büyüdükçe aks daireleri kesite daha uzak kalır.

Daire yarıçapı

Kesitte gösterilen aks dairelerinin yarıçapıdır. Aks daireleri aks isimlerini çevreler. Değer büyüdükçe aks daireleri de büyür.

Yazı yüksekliği

Kesitte gösterilen aks isimlerinin yazı yüksekliğidir. Değer büyüdükçe isimler daha büyük harfle yazılır. Hemen altta bulunan "otomatik yazı yüksekliği" seçeneği işaretli ise, "Yazı yüksekliği" pasif olur ve aks yazıları aks dairelerinin içine otomatik sığdırılır.

Otomatik yazı yüksekliği

"Otomatik yazı yüksekliği" seçeneği işaretli ise, hemen üstte bulunan "Yazı yüksekliği"  değeri inaktif olur ve aks yazıları aks dairelerinin içine otomatik sığdırılır.

Çizgi rengi

Kesitte gösterilen aks dairelerinin çizgi rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan renk paletinden uygun rengi seçin.

Yazı rengi

Kesitte gösterilen aks yazılarının yazı rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan renk paletinden uygun rengi seçin.

Çizgi tipi

Aks daireleri ile kesit düzlemi arasında çizilen çizginin çizgi tipidir. Listeden uygun çizgi tipini seçin.

Yazı tipi

Kesitte gösterilen aks yazılarının yazı tipidir. Yazı tipi kutucuğu tıklandığında açılan yazı tipi listesinden uygun yazı tipini seçin.

Tüm aksları çiz

Seçenek işaretlendiğinde, veri girişi sırasında tanımlanan tüm aksları, kesitte kendi konumlarında gösterir.

Betonarme kesit akslarını çiz

Seçenek işaretlendiğinde, veri girişi sırasında tanımlanan ancak sadece kolonları kesen aksları, kesitte kendi konumlarında gösterir.

Aksları ölçülendir

Seçenek işaretlenirse, kesitte gösterilen aksların araları ölçülendirilir.  İşaretlenmezse ölçülendirilmez.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947323071