Etriye Çizimi

ideCAD kolonlarda, boyuna donatılarda, deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara göre otomatik etriye ve çiroz çizer. Ayrıca kullanıcı kendi inisiyatifini kullanarak etriye çizimi yapabilir.

Etriye Komutunun Yeri

Çizimler sekmesi Donatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Örneğin yukarıdaki soldaki kolonda çirozları iptal edip, sağdaki kolonda görüldüğü gibi etriye çizelim,

  • Kolon aplikasyon planında, kolonu obje parçala ile parçalayın.

  • Çirozları silin.

  • Çizimler sekmesi donatı başlığında Etriye ikonunu tıklayın.

  • Etriyenin bağlanmasını istediğiniz (yukarıdaki çizimde ortadaki donatılar) boyuna donatı dairelerini sırayla tıklayın. İlk donatıyı tıkladığınızda etriye çizilmeye başlayacaktır.

  • Sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördünce donatıyı seçin.

  • Tekrar ilk seçtiğiniz donatıyı seçince etriyeniz oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kolon çiziminin ilk hali

Çirozların silinmesi

Etriye için ilk noktanın seçilmesi

İkinci noktanın seçilmesi

Üçüncü noktanın seçilmesi

Dördüncü noktanın seçilmesi

Birinci noktanın tekrar seçilmesi ve etriyenin oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947355888