Donatı Poz Ayarları

Donatı Poz Ayarları komutu ile donatılar için pozlama işlemi yapılır.

Donatı Poz Ayarları Komutunun Yeri

Çizimler sekmesi Araçlar başlığından Donatı Poz Ayarları komutuna ulaşabilirsiniz.

Donatı Pozlama Ayarları

Seçenekler ve Açıklamaları

Tüm proje için global pozlama

Bütün projenin tek seferde eleman, kat, ve pafta gibi özellikler ayırt etmeksizin pozlandırma yapar.

Eleman tipine göre global pozlama (her tip eleman için farklı poz)

Projede bulunan eleman tiplerine (kolon,kiriş, döşeme vs.) göre farklı pozlandırma yapar.

Kat bazında, eleman tipine göre pozlama (her tip eleman için her katta farklı poz)

Katların kendi içinde pozlandırma yapar.

Pafta bazında pozlama (Her pafta için farklı poz numaraları)

Oluşturulan her paftanın kendi içinde pozlandırmasını yapar.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2131984387