Betonarme Tasarım Esasları

Betonarme eleman tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. Kolon tasarımı, kiriş tasarımı, perde-poligon perde tasarımı, döşeme tasarımı, temel tasarımı ile betonarme elemanların enine ve boyuna donatı koşulları TBDY 2018 ve TS500 göz önüne alınarak otomatik yapılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/764674582