Çelik Tasarım Esasları

ideCAD Statik ile TBDY 2018 Bölüm 9’a uygun çelik eleman ve birleşim tasarım kriterleri otomatik uygulanır ve raporlanır. TBDY 2018’in yanı sıra çelik eleman yönetmelikleri olarak ÇYTHYEDY 2018 YDKT ve GKT yöntemleri ile AISC 360-16 ASD ve LRFD yöntemlerinin yanı sıra TS EN 1993-1-1 ile tasarım yapılmaktadır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1010794523