Ribbon Menüde Toolbar ve Kısayol Tanımla

Kullanıcı özelleştir komutu ile kendi düzenini ideCAD’e yansıtır. Menüler, bölümler ve bölümlerin içerdiği komut ve alt komutlar sabittir, değiştirilemez. Özelleştirme sadece ekranın sol kenarında bulunan düşey toolbar ve üst kenarda bulunan özelleştirilebilir toolbarda yapılır. Komutlara yeni kısayollar atanır.

Düşey Toolbarda Özelleştirme

Düşey toolbarda yapılacak özelleştirme için düşey toolbarın herhangi bir noktasına farenin sağ tuşuyla tıklanır. Açılan menüden Özelleştir satırını tıklanır.

Özelleştir Komutunun Yeri

Düşey toolbarda herhangi bir komut üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak Özelleştir komutuna ulaşabilirsiniz.

Komutlar Sekmesi

Kategoriye göre listelenen komutlardan istediği ikonu sürükleyip, yeni/mevcut toolbara bırakabilirsiniz. 

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Kategoriler

Komutlar menü düzenine göre kategorilere ayrılmıştır.

Komutlar

Seçilen kategoride bulunan komutlar yer alır.

Açıklama

Seçilen komut hakkında bilgi verir.


Araç Çubukları (Toolbarlar) Sekmesi

Toolbarlar bu sekmede listelenir. Listede bazı toolbarlar işaretlidir. İşaretli olan toolbarlar programda görünür. Aksi durumda görünmez.

Ayrıca programda otomatik toolbar yönetimi de vardır. Çalışılan komuta göre yüzer toolbarlar otomatik görünür, bazıları görünmez. Örneğin kolon komutundayken Kolon yüzer toolbarı program tarafından açılır. Komuttan çıktıktan sonra kapatılır.

Kullanıcı toolbarları istediği zaman açar, istediği zaman kapatır.

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Araç çubukları

Mevcut araç çubukları listelenir.

Sıfırla

Menüde yapılan değişiklikleri sıfırlar.

Tümünü Sıfırla

Tüm araç çubukları ve menüleri sıfırlar.

Yeni

Yeni toolbar oluşturur.

Adlandır

Yeni eklenen toolbarın ismini değiştirir.

Sil

Seçilen toolbarı siler.

Yardımları göster

Toolbarda bir süre herhangi bir ikonun üzerinde beklenince oluşan yardım görünür.


Klavye Sekmesi

Klavye sekmesinde tüm komutların listesi kategoriler halinde ekrana gelir. Kullanıcı istediği komutu seçer. Açıklama kısmında komut hakkında bilgi verir. Mevcut tuşların altında tanımlanmış kısayol varsa gösterilir. Klavyeden atamak istediği tuş veya tuşlara basılır. Atanan kısayol tuşunun başka komutta tanımlı olup olmadığı bilgisi, yeni kısayol tuşuna basın bölümünün altında verilir.

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Kategori

Komutlar menü düzenine göre kategorilere ayrılmıştır.

Komutlar

Seçilen kategoride bulunan komutlar yer alır.

Mevcut tuşlar

Tanımlanmış kısayol varsa gösterilir.

Yeni kısayol tuşuna basın

Yeni tanımlanacak kısayol girilir.

Açıklama

Seçilen komut hakkında bilgi verir.

Ata

Girilen yeni kısayol atanır.

Sil

Atanan bir kısayolu iptal eder.

Hepsini sıfırla

Atanmış bütün kısayolları iptal eder.


Menü  Sekmesi

Menülerin gösterim şekillerine ait özellikler yer almaktadır.

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Gölgeler

Listelerin üzerine gelindiğinde gölgeli bir görüntü sağlar.


Seçenekler Sekmesi

Araç çubuklarını gösterim şekillerine ait özellikler yer almaktadır.

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Araç çubuklarında açıklama göster

İkon üzerine gelindiğinde açıklama kutusu çıkar.

Kısayol tuşlarında açıklama göster

İkon üzerine gelindiğinde açıklama kutusu çıkar.

Büyük ikon

İkonlar büyür.

Hızlı Araç Çubuğunda Özelleştirme

Hızlı Giriş Araç Çubuğunu Özelleştir Komutunun Yeri

Hızlı giriş araç çubuğu ya da ribbon menüde herhangi bir komut üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Hızlı Giriş Araç Çubuğunu Ekle satırı tıklanarak o komut özelleştirilebilir toolbara hızlıca eklenebilir.


Özelleştir Sekmesi

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Komuttan seç

Menüler listelenir.

Komutlar

Seçilen menüde yer alan komutlar listelenir.

Ekle

Seçilen komut araç çubuğuna eklenir.

Sil

Seçilen komut araç çubuğundan silinir.

Araç çubuğu komutları

Araç çubuğunda yer alan komutlar listelenir. Seçilen komutun yeri ok tuşları ile değiştirilebilir.

Sıfırla

Araç çubuğunu ilk haline getirir.

Kısayolları araç çubuğunda göster

Araç çubuğunu menülerin altına yatay toolbar olarak alır.

Kısayollar

Klavye kısayollarını özelleştirmek için klavye özelleştir diyaloğunu açar.


Klavye Özelleştir Diyaloğu

Seçenekler ve Açıklamaları

Seçenekler ve Açıklamaları

Kategoriler

Komutlar menü düzenine göre kategorilere ayrılmıştır.

Komutlar

Seçilen kategoride bulunan komutlar yer alır.

Mevcut

Tanımlanmış kısayol varsa gösterilir.

Yeni kısayol tuşu

Yeni tanımlanacak kısayol girilir.

Açıklama

Seçilen komut hakkında bilgi verir.

Ata

Girilen yeni kısayol atanır.

Sil

Atanan bir kısayolu iptal eder.

Hepsini sıfırla

Atanmış bütün kısayolları iptal eder.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2078900432