Varsayılan Kısayol Tuşları

ideCAD’de komut ve bilgi girişi için klavye ve fare kullanılır. Klavye ve fare bir arada kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılır.

Klavyede özel olarak işlev tanımlanan tuşlar aşağıda tabloda verilmiştir.

Komut Adı

Kısayolu

Komut Adı

Kısayolu

Enter

Komut çalıştırır. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır.

Esc

Bulunulan komuttan çıkar.

Home

Perspektif ekranda görüntüyü orijine getirir.

Page Down

Raporlarda sayfayı aşağıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını aşağıya kaydırır.

Page Up

Raporlarda sayfayı yukarıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını yukarıya kaydırır.

Space (Boşluk)

Akslarda imleci yatay, düşey, serbest aks çizim konumlarına getirir. Duvar,  kolon, kiriş, perde gibi komutlarda kaçıklığı değiştirir. Obje adlandırmada isim atlatır. Kütüphane, merdiven gibi komutlarda yerleştirme noktasını değiştirir.

ideCAD’de varsayılan olarak tanımlanan kısayol tuşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Komut Adı

Kısayolu

Komut Adı

Kısayolu

Ctrl + O

Açı (Koordinat kutusu)

A

Aksonometrik

F7

Analiz Tasarım

F9

Çizdir

Ctrl + P

En Yakın Nokta

F6

Geri Al

Ctrl + Z

Hepsini Seç

Ctrl + A

Hızlı Çizim Modu

Ctrl + H

Hiçbirini Seçme

Ctrl + D

İleri Al

Ctrl + Y

Kaydet

Ctrl + S

Kopyala

Ctrl + C

L (Koordinat kutusu)

L

Mimari Plan/Kalıp Planı

Shift + Tab

Obje Bul

Ctrl + F

Obje Özellikleri

Ctrl + E

Objeleri Tüm Katlarda Seç

Ctrl + B

Orta Nokta

F5

Önceki Pencere

Alt + Down

Seçimi Hatırla

Ctrl + 2

Seçimi Kaydet

Ctrl + 1

Sil

Delete

Sonraki Pencere

Alt + Up

Tam Ekran

F8

X (Koordinat kutusu)

X

Y (Koordinat kutusu)

Y

Yapıştır

Ctrl + V

Yardım

F1

Yeni Proje

Ctrl + N

Zoom Pencere

Ctrl + W

Zoom Çizim

Ctrl + X

Zoom Uzaklaş (-)

-

Zoom Yaklaş (+)

+

İsterseniz özelleştirme yaparak komutlara istediğiniz kısayolları tanımlayabilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/900530695