Kat Pencereleri

Kat pencereleri objelerin tanımlanıp, objeler üzerinde her türlü değişikliklerin yapılabildiği pencerelerdir. ideCAD çalıştırılıp, yeni proje açıldığında “zemin kat” olarak adlandırılmış bir kat penceresi otomatik oluşur. Kullanıcı projesi için gerekli kat sayısını kendisi oluşturur.

Kat pencerelerinde otomatik katman yönetimi vardır. Her bir kat penceresi, her bir katın planını temsil eder.  Kat içinde bulunulduğu düşünülürse plana iki şekilde bakılabilir. 

  • Üstten alta doğru bakış; başka bir deyişle mimari bakış, ideCAD’de mimari plan modu olarak adlandırılır.

  • Alttan üste doğru bakış başka bir deyişle statik bakış, ideCAD’de kalıp planı modu olarak adlandırılır.

Mimari plan modu ve kalıp planı modu arasında Mimari Plan/Kalıp Planı komutunu kullanarak geçiş yapabilirsiniz.

Mimari Plan/Kalıp Planı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Mod başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden Shift+Tab tuşuna basarak ya da hızlı erişim toolbarından Mimari Plan-Kalıp Planı ikonunu tıklayarak da geçiş yapabilirsiniz.


Kat pencereleri seçilen görüntü konfigürasyonuna göre çeşitli kısımlardan oluşur. Bu kısımlara pencere içinde pencere de diyebiliriz.

Bu pencereleri 3 ana gruba ayırabiliriz:

Çalışma ekranını bölümlere ayıran Görüntü konfigürasyonu ile bölümlere ayırabilir, hangi ekran şekli ile çalışmak isterseniz onu seçebilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1182892249