Görüntü Konfigürasyonu

Görüntü konfigürasyonu özelliği ile çalışma ekranı bölümlere ayrılır. Görüntü konfigürasyonu diyaloğunda hangi ekran şekli ile çalışılmak isteniyorsa, o seçenek işaretlenir.

Görüntü Konfigürasyonu Komutunun Yeri

Görüntü sekmesi Pencere başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Görüntü Konfigürasyonu ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda çalışmak istediğiniz ekranı seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın ve diyaloğu kapatın.

Görüntü Konfigürasyonu Diyaloğu

Konfigürasyonlar

Konfigürasyonlar


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947323332