Döşeme Kenarı Değiştir

Döşeme Kenarı Değiştir komutu ile çelik döşeme kenarları için ofset mesafeleri ayarlanır.

Döşeme Kenarı Değiştir Komutunun Yeri

Kompozit döşeme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik İçin Döşeme yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

İşlem Adımları

  • Toolbardan Döşeme Kenarını Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Ofset yapmak istediğiniz döşeme kenarlarını seçiniz.

  • Bitirmek için mouse sağ tuşuna tıklayın.

  • Açılan pencerede ofset mesafesini girin.

  • Tamam butonuna tıklayın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Döşeme kenarını değiştirmeden önce

Ofset yapılmak istenen döşeme kenarının seçilmesi

 

Ofset mesafesinin girilmesi

Döşeme kenarını değiştirdikten sonra


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/911573389