Perde Grubu Tanımlama

U, L, T vb. tipli poligon perdelerine perde grubu tanımlayıp tek eleman olarak tasarımını yapmak için perde ayarlarında bulunan grup adı satırı kullanılır. Aynı grupta bulunacak perdeler seçilerek, obje ayarlarına girilir ve grub adı satırına isim verilir.

Yapı modellemesi tamamlandıktan sonra perde grubu tanımlamak istenirse:

  • Perde grubuna dahil olacak perdeleri seçiniz.

  • CTRL+B tuşlarına basınız. Perdeler tüm katlarda seçilecektir.

  • Perspektif penceresini tam ekran haline getirip, tüm katları görünür hale getiriniz.

  • CTRL+E tuşuna basınız. Perde ayarları diyaloğu açılacaktır

  • Grup adı satırına bir isim veriniz.

  • Tamam butonunu tıklayınız.

Analizden sonra Perde Grubu Betonarme diyaloğunda perde tasarım sonuçları görülebilir.

Perde grubu raporlarını ribbon menüde Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından Perde Grubu ikonunu tıklayarak oluşturabilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1919844551