Perde Uzunluğunu Değiştir

Perde Uzunluğunu Değiştir komutu ile seçilen perdenin uzunluğu değiştirilir veya belirli miktarda uzatılır ya da kısaltılır.

Perde Uzunluğunu Değiştir Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Yukarıda yer alan perdenin uzunluğunu değiştirmek için;

  • Ribbon menüden Perde Uzunluğunu Değiştir ikonuna tıklayın.

  • Perde uzunluğunu değiştir diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Perdenizin mevcut uzunluğu 400 cm’dir. Perde uzunluğu satırına yeni perde uzunluğunuz olan 300 cm değerini girin.

  • Tamam butonuna tıklayın. Program uzunluğunu değiştirmek istediğiniz perdeyi seçmenizi isteyecektir.

  • Perdenizi seçtiğinizde 100 cm kısaltmanın perdenin hangi kenarından yapılacağına dair seçenek sunar; sağ kenarından, iki kenarından, sol kenarından. Farenizi perde üzerinde hareket ettirerek bu seçeneklerin öngörüntüsünü görebilirsiniz.

  • Sizin için uygun olanı seçtiğinizde perdenizin yeni uzunluğu 300 cm olarak değişecektir.

  • Tekrar perde uzunluğunu değiştir ikonunu tıklayın. Perde uzunluğunu değiştir diyaloğunda perde uzunluğuna +20 değerini girin.

  • Mevcut perde uzunluğunuz üzerinde yazdığınız artılı (+) ya da eksili (-) değere göre büyüme ve küçülme olacaktır.

  • Perdenizi seçtiğinizde 20 cm büyümenin perdenin hangi kenarından yapılacağına dair seçeneklere ait öngörüntüleri görüp, karar verin.

  • Sizin için uygun olanı seçtiğinizde perdenizin yeni uzunluğu 320 cm olarak değişecektir.

Kat listesinden bu değişikliğin hangi katlarda uygulanması istendiği seçilir. Seçilmeyen katlardaki kolonlar değişikliğe uğramazlar. Aktif kat altı ve üstü seçeneklerinden birini de seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz perdeye bağlı kirişlerle ilgili ne yapılacağına perde uzunluğu değiştir diyaloğundan karar verebilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Perdenin ilk hali

Perde uzunluğu değerinin 300 olarak değiştirilmesi

Kısaltmanın sol kenardan mı sol kenardan mı yoksa iki kenardan mı yapılacağının belirlenmesi

Perdenin değişmiş hali

Perdenin 20 cm uzatılması

Uzatmanın hangi kenardan yapılacağının belirlenmesi

Perdenin 20 cm uzatılmış hali


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886029249