Güçlendirme Perdesi Çizimi

Güçlendirme Perdesi komutuyla güçlendirme perdesi çizilebileceği gibi mevcut perdeler güçlendirme perdelerine de dönüştürülebilir.

Güçlendirme Perdesi Komutu

Güçlendirme perdesi komutu kullanılarak betonarme güçlendirme perdeleri oluşturulur.

Güçlendirme Perdesi Komutunun Yeri

Ribbon menüde Giriş sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Güçlendirme perdesi ikonunu tıklayın.

 • Perde toolbarı açılacaktır.

 • Çizim alanının herhangi bir noktasına farenin sol tuşu ile tıklayın, tıklanan bu noktada güçlendirme perdenin ilk noktası (başlangıç noktası) oluşacaktır.

 • Farenizin hareketiyle beraber güçlendirme perdeniz hareket edecektir.

 • Shift tuşuna basarak güçlendirme perdenizi yalnız 0 ya da 90 derece açılarda çizebilirsiniz.

 • Perde toolbarındaki kaçıklık butonunu tıklayarak ya da boşluk tuşuna basarak güçlendirme perdenizi farklı noktalardan (alt köşe, ortası ya da üst köşe) tutarak tanımlayabilirsiniz. Boşluk tuşuna her bastığında kaçıklığınız değişecektir.

 • Güçlendirme perdesinin ilk noktasını belirledikten sonra çizim alanının herhangi bir noktasına farenin sol tuşunu tekrar tıklayarak güçlendirme perdesinin ikinci noktasını belirleyin.

 • Farenin sol tuşuna tıkladığınızda güçlendirme perdenizin öngörüntüsü tamamlanacaktır. Program sonraki güçlendirme perdenizin öngörüntüsünü oluşturacaktır.

 • Esc tuşu ile komuttan çıktığınızda güçlendirme perdeniz oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Perdenin başlangıç noktasının oluşturulması

Fare hareketine bağlı olarak perdenin değişmesi

Shift tuşuna basarak perdenin yalnız 0 ya da 90 derece açılarda çizilebilmesi

Klavyeden boşluk tuşuna basarak kaçıklığın değiştirilmesi

Perdenin bitiş noktasının oluşturulması ve yeni perdenin öngörüntüsünün oluşması

Klavyeden Esc tuşuna basarak perde oluşturma işleminin sonlandırılması

Mevcut Perdeyi Güçlendirme Perdesine Dönüştürme

Mevcut betonarme perdeler güçlendirme perdesi özelliği ile güçlendirme perdelerine dönüştürülür.

Güçlendirme Perdesi Özelliğinin Yeri

Perde ayarları diyaloğu Donatı Tasarımı sekmesinden Güçlendirme Perdesi özelliğine ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Güçlendirme perdesine dönüştürme istediğiniz perdenin üzerine farenin sol tuşuyla çift tıklayın.

 • Perde ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Donatı tasarımı sekmesine tıklayın.

 • Güçlendirme perdesi seçeneğini işaretleyip başlık seçimlerini yapın.

 • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Mevcut perdeniz, güçlendirme perdesine dönüşecektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/837191533