Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Poligon kolon komutu ile daha önce oluşturulmuş betonarme poligon kolonlardan biri seçilerek çizim yapılabiliryapılır. İstenirse yeni bir betonarme poligon kolon tanımlanabilirtanımlanır. Yeni betonarme poligon kolon oluşturmak için 2 yöntem mevcuttur; poligon kolon diyaloğu ve poligon kolona dönüştür komutu.

...

Kolon Ayarları diyaloğunda Poligon Kolon butonuna tıklayarak Poligon Kolon Diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

...

Poligon Kolon Diyaloğu

...

Özellikler

Tasarım penceresi

Image Modified

Poligon kolonun görüntüsü izlenir. Düğüm noktaları tıklanarak poligon kolon üzerinde düzenlemeler yapılır.

X/Y

Image Modified

Poligon kolon köşe noktaları taşınırken, X ve Y kutucuklarından nokta koordinatı girilebilir.

Orijin

Image Modified

Orijin butonu, poligon kolonun orijinini değiştirmek için kullanılır.

Minör aks açısı

Image Modified

Poligon kolon, planda herhangi bir açıda olabilir. Bu nedenle, poligon kolonu tanımlarken, söz konusu açıda bulunan bir koordinat sistemine göre köşe noktalarını belirlemek büyük avantaj getirecektir. Minör aks açısı, bu koordinat sisteminin açısını belirlemeye yarar. “Minör aks açısı kullan” kutucuğu işaretlenirse kullanılır. Koordinat takımı ve ızgara sistemi girilen açı kadar saatin tersi yönünde döndürülür. Girilecek X ve Y değerleri de bu sisteme göre dikkate alınır.

Kolon adı

Image Modified

Çalışılan poligon kolonun adıdır. Sadece kullanıcı açısından poligon kolonu tanımlayacak bir isim ya da cümle girilebilir. Çizimlerde kullanılmaz.

Izgara

Image Modified

Tasarım penceresindeki ızgara ile ilgili parametrelerdir. Açık kutusu işaretlenirse, tasarım penceresinde ızgara görüntülenir. Kilitlen işaretlenirse, tasarım penceresinde imleç ızgara noktalarına atlar. Bu sayede koordinat değerleri girilmeden, ızgara noktalarına atlanarak poligon kolonlar kolayca oluşturulabilir.

Zoom

Image Modified

Büyüt ve Küçült butonları tasarım penceresindeki görüntüyü büyültüp küçültür. Sınırlar butonu, çizim sınırları içindeki alanı görüntüler. Zoom butonu tıklanıp imleç tasarım penceresi üzerine sürüklendiğinde, imlecin şeklinin değiştiği görülür.

Yeni

Image Modified

Yeni butonu tıklandığında karşınıza bir diyalog gelir. Program yeni açılacak kolon dosyası için bir isim ister. İsim girilip Tamam butonu tıklandığında tasarım penceresinde yeni bir kolon görüntüsü açılır. Girilen isim de kolon isim listesinde yerini alır.

Kaydet

Image Modified

Tıklandığında bir diyalog açılır. Buraya bir isim girilip tamam butonu tıklandığında tasarım penceresinde görülen (aktif) kolon poligon kolon kütüphanesine kaydedilir ve kolon isim listesinde yerini alır. Kaydedilen kolon kütüphaneden silinmediği sürece bütün projelerde tekrar kullanılabilir.

Sil

Image Modified

Tasarım ekranında görünen, kolon listesinde seçili (aktif) kolonu, poligon kolon kütüphanesinden siler. Tıklandığında “Kolonu gerçekten silmek istiyor musunuz?” sorusu ekrana gelir. Soruya evet butonu tıklanarak yanıt verilirse kolon silinir. Silinen kolonu tekrar geri getirmek mümkün değildir.

Uyarı

Image Modified

Tasarım penceresinde yapılan işlemler ile ilgili uyarılar bu satırda verilir.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde poligon kolon ikonuna tıklayın.

  • Kolon toolbarı açılacaktır. Buradan ayarlar ikonuna tıklayın.

  • Açılan kolon ayarları diyaloğundan poligon kolon butonuna tıklayın.

...

  • Poligon kolonunuz oluşacaktır.

...