Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yay şeklinde betonarme poligon kolon oluşturmak için 2 farklı yöntem kullanılabilir. Elde etmek istediğiniz edilmek istenen poligon görünümüne göre tercihinizi yapabilirsiniztercih yapılır.

Yay-3 noktadan poligon kolon

...

  • Kırıklı poligon kolonunuz oluşacaktır

...