Doğrulama Örnekleri

ideCAD Statik ile, betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Metrik örnekler, izostatik 2d çerçeve, sıcaklık yüklemesi, lokal ekseni açılı çubuk, mesnet çökmesi yüklemesi, eleman serbestlikleri, eğilme, kayma ve eksenel şekildeğiştirmeler, mod birleştirme yöntemi, eğilme ve kayma donatısı alanı hesabı için doğrulama örnekleri detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1862107181