Metrik Örnekler

Basit kiriş, 2D çerçeve 1,2 ve 3 örnekleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1852283865