Mahal Ayarları

Mahal Ayarları diyaloğu “Genel Ayarlar”, “Yazılar”, “Raporlar”, “Birimler” ve “Yapı Bileşenleri” olmak üzere beş sekmeden oluşur. Bu sekmelerin her birinde mahalle ilgili, kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Mahal Ayarları Komutunun Yeri

Mahal komutunu çalıştırdıktan sonra ekrana gelen Mahal yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kalınlık

Mahal kalınlığı girilir. Mahal kalınlığı, kat tabanından yukarıya doğru ölçülen değerdir. Mahal kalınlığı artırılırsa, mahal yukarıya doğru kalınlaşır.

Kot

Mahal kotu girilir. Kot sıfır olduğu zaman, mahal alt yüzeyi kat tabanı ile çakışır. Pozitif değer girilirse mahal kat tabanından yukarıya doğru yükselir, negatif değer girilirse kat tabanının altına düşer.

Renk

Mahal kenar çizgilerinin rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Alan hesabında sıvaları dikkate al

Alan hesabında sıvaları dikkate al seçeneği işaretlenirse, sıva hesabı aktif hale gelir. Otomatik işaretli ise mahal alanı hesaplanırken duvar sıvası ile duvar arasındaki alan mahal alanından düşülür ve bulunan alan değeri mahal üzerine yazılır. Yüzde işaretli ise, mahal alanı hesaplanırken, mahal alanı "Yüzde" satırında yazılan değerin yüzdesi kadar düşülür ve bu değer mahal üzerine yazılır. Kalınlık işaretli ise, mahal alanı hesaplanırken, bu satırda girilen değer kadar sıva kalınlığı dikkate alınır ve sıva ile duvar arasındaki alan mahal alanından düşülür. Alan hesabında sıvaları dikkate al seçeneği işaretli değilse, sıva kalınlıkları mahal alanı hesabında dikkate alınmaz.

Materyal

Mahalin üst, alt ve diğer yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açııya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, mahalin tüm yüzeylerinde, “Üst materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır

Bileşik materyal kullan

Bileşik materyaller mahalin kesitte farklı malzeme görünümünde çizilmesine olanak tanır. İşaretlenirse, “Bileşik Materyal” editöründe tanımlanmış materyallerin kullanılmasını sağlar. Satır işaretlendikten sonra altta listede bulunan bileşik materyallerden bir tanesi farenin sol tuşu ile seçilir. Seçilen bileşik materyale göre mahalin kesitteki görünümünü değiştirir.

Bileşik materyali ters çevir

İşaretlenirse mahalde kullanılan materyaller ters çevrilirler. Kesit alındığında mahal kesit alanında üstte görünen tarama altta, altta görünen tarama üstte görünür.

Kesilen bölge

“Çatıyla kes” komutu kullanılarak mahal ve çatı ile oluşturulan ara kesitinin plan üzerinde gösterilmesi isteniyorsa işaretlenir. İstenmiyorsa işaretlenmez. Renk ve çizgi tipi ise arakesitin plan üzerindeki görsel ayarlarını belirler.

Boya

Mahalin içine renk verir.

Boyama rengi

Mahalin içinin boyanacağı renk ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Mahal alan hesabı

Mahal yerleştirilirken, mahal içinde duvar, merdiven veya kolon objesi varsa, mahal alanı hesaplanırken, bu objelerin alanlarının toplamını, mahal toplam alanından çıkartılması işlemi için kullanılır.

Kolonları dikkate al işaretliyse, Mahal Alanı Net = Mahal Alanı – Mahal İçindeki Kolonların Alanı

Merdivenleri dikkate al işaretliyse, Mahal Alanı Net = Mahal Alanı – Mahal İçindeki Merdivenlerin Alanı

Duvar işaretliyse, Mahal Alanı Net = Mahal lAlanı – Mahal İçindeki Duvaların Alanı

Seçeneklerin biri veya birkaçı aynı anda işaretlenebilir.

Yazılar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Yapı adı

Bu satır, DIN277 ve II BV standartlarına göre oluşturulan metrajda mahal tanımı için kullanılır. Yapının adı girilir.

Mahal etiketi

Mahalin yapı bileşenleri metrajında görünecek adıdır.

Mahal adı

Buraya mahalin adı girilir (salon, mutfak vs.). Kutucuğa mahal adı girilip tamam butonu tıklanır ve diyalog kapatılır. Girilen mahal adı planda ilgili mahal üzerine yazılır.

Taban/Tavan/Duvar

Mahal ve mahale ait alanda bulunan kaplamaların adı girilir (parke, seramik, boya vb).

Yazılar arasındaki yükseklik

Mahal üzerine yazılan mahal yazı bloğunda iki satır arasındaki mesafe girilir.

Açı

Mahal üzerine yazılan mahal yazısının açısı girilir.

Etiket yazısı

İşaretli ise mahal etiketi planda gösterilir.

Yazı yüksekliği: Mahal etiket yazısının yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Mahal etiket yazısının rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Mahal üzerine yazılan mahal etiket yazısının yazı tipi seçilir.

Ad yazısı

İşaretli ise mahal adı planda gösterilir.

Yazı yüksekliği: Mahal ad yazısının yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Mahal ad yazısının rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Mahal ad yazısının yazı tipi seçilir.

Kaplama yazısı

İşaretli ise mahal kaplama yazısı planda gösterilir.

Yazı yüksekliği: Mahal kaplama yazısının yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Mahal kaplama yazısının rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Mahal kaplama yazısının yazı tipi seçilir.

Alan yazısı

İşaretli ise mahal alanı planda gösterilir.

Yazı yüksekliği: Mahal alan yazısının yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Mahal alan yazısının rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Mahal alan yazısının yazı tipi seçilir.

Raporlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

DIN 277 - Mahal sınıfı

Mahalin hangi amaçla kullanılacaksa o seçenek işaretlenir. Seçenekler sırasıyla; HFN1 oturma ve dinlenme, HFN2 ofis, HFN3 üretim ve araştırma, HFN4 depo ve satış, HFN5 eğitim ve kültür, HFN6 tibbi, NNF diğer, VF gidiş-geliş, FF işlevdir.

DIN 277 - Mahal tipi

a-üst ve tüm kenarlar kapalı, b-üst kapalı, açık kenar var, c-üst açık seçeneklerinden biri işaretlenir ya da otomatik seçim işaretlenerek programa otomatik buldurulur.

II BV alan hesabı

II BV metrajı içeren “Alan hesap faktörü” girilir.

DIN 277 metrajına katma

Seçenek işaretlendiğinde mahal DIN 277 metrajında dikkatte alınmaz.

BV metrajına katma

Seçenek işaretlendiğinde mahal II BV metrajında dikkatte alınmaz.

Hacim hesabına katma

Seçenek işaretlendiğinde DIN 277 ve II BV metrajlarında mahal hacmi dikkatte alınmaz.

TAKS raporuna katma

Seçenek işaretlendiğinde TAKS raporunda mahal dikkate alınmaz.

KAKS raporuna katma

Seçenek işaretlendiğinde KAKS raporunda mahal dikkate alınmaz.

Birimler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Temel birimler

Seçimlerden biri farenin sol tuşu işe tıklanarak etkin hale getirilir.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit olur.
İnç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi inç olur.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin, virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde mahale ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Mahal

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çevre

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile mahalin çevresi çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, mahalin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, mahalin altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst ve alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile mahalin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile mahal hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931793416