3 Boyutlu Geometrik Objeler

Mimari proje tasarımlarının modellenmesi sürecine 3 boyutlu geometrik objeler yardımcı olur. Projelendirme aşamasında kutu, uzatılmış obje, küre gibi 3 boyutlu geometrik obje komutları kullanılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1294303617