Giydirme Cephe Ayarları

Giydirme Cephe Ayarları komutuyla eleman şeması ayarlarına, dikey/yatay kayıt boyut ayarlarına ve panel ayarlarına ulaşılır. Giydirme cephe objesi çizilmeden önce veya çizildikten sonra cephe özellikleri bu diyalogda düzenlenir.

Giydirme Cephe Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi Dış Cephe başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

 

Özellikler

 

Giydirme cephe adı

Giydirme cephe objesi için bir ad verilir.

Renk

Giydirme cephe objesinin rengini tıklandığında açılan renk paletinden seçin.

Çizgi tipi

Giydirme cephe objesinin planda görünen çizgilerinin çizgi tipini tıklandığında açılan çizgi tipi listesinden seçin.

Kot

Giydirme cephe objesinin kat tabanına göre kotunu verin.

Yükseklik

Giydirme cephe objesinin yüksekliğini verin.

Ters çevir

Objenin kendi eksenine göre simetrisini alır.

Yerleşim

Sınır çerçevenin yerleşim noktasının neresi olacağını belirler. Uygulamak istediğiniz yerleşim göre uygun olan ızgara içi, ızgara ortası, ızgara dışı seçeneğinden birini işaretleyin.

Sınırlar

Giydirme cephenin en dışından geçen çerçevenin, objenin solunda, sağında, üstünde veya altında oluşturulup oluşturulmayacağını düzenler. İlgili yöndeki seçeneği işaretleyerek çerçeveyi oluşturabilirsiniz

Yerleşim yönü

Giydirme cephe elemanlarının yatayda nasıl yerleştirileceğini ve dengeleneceğini belirler. Baştan, ortadan veya sondan uygun olan seçeneği işaretleyin.

Detaylı

Plan çiziminde elemana ait tüm çizgileri gösterir.

Kota göre çizim

Giydirme cephe elemanın plan çiziminin nasıl olacağını belirler. Örneğin 15 metre yüksekliği olan bir cephede değer 1,5 metre verilirse, cephe 1,5 metre yükseklikten kesilip aşağıya bakılacak şekilde planı çizilir.

Dış yönü göster

Giydirme cephede plan çiziminde, dış tarafın neresi olduğunu gösteren bir ok çizilir. Bu seçenek o okun planda çizilip çizilmeyeceğini belirler.

Eleman Şeması Sekmesi

Özellikler

 

Özellikler

 

Dikey kayıt

Giydirme cephe elemanını oluşturan modülün dikey yönde oluşturulacak parça sayısını ve aralıkları bu tabloda ayarlanır. Altta Ekle butonu ile yeni bir kayıt açılırken Sil butonu ile mevcut bir kayıt silinir. Tabloda dikey kayıt aralıkları sütununda sırayla iki kayıt arasındaki mesafeyi veriniz. Oluşturulan bölme sağda ön izlemede kutucuğunda takip edilebilir.

Yatay kayıt

Giydirme cephe elemanını oluşturan modülün yatay yönde oluşturulacak parça sayısını ve aralıkları bu tabloda ayarlanır. Altta Ekle butonu ile yeni bir kayıt açılırken Sil butonu ile mevcut bir kayıt silinir. Tabloda yatay kayıt aralıkları sütununda sırayla iki kayıt arasındaki mesafeyi veriniz. Oluşturulan bölme sağda ön izlemede kutucuğunda takip edilebilir.

Toplam

Giydirme cephe elemanını oluşturan modülün toplam uzunluğu bu satırda verilir.

Ekle

Tabloya bir kayıt ekler.

Sil

Tablodan bir kayıt siler.

Temizle

Modülü oluşturan tüm kayıtları siler ve yeni bir çalışma sayfası hazırlar.

Model öngörüntüsü

Dikey ve yatay kayıt tanımlanarak hazırlanan giydirme cephe modülünün ön görüntüsüdür. Modelde T1, T2 isimlendirmeler yatay, M1 ve M2 vb. isimlendirmeler ise dikey kayıt uzunluklarını ifade eder. Her bir göz modelin tamamını, model de yan yana getirilerek giydirme cephe elemanını oluşturur. Modeli oluşturan göz (panel), farenin sol tuşu ile tıklandığında, genel, tip1, tip2, tip3 şeklinde belirtilen bir renk değişikliğine uğrar. Bunlar, Panel sekmesinde tanımlanmış materyal isimleridirler. Varsayılan olarak genel tip materyal tanımlıdır ve sınır, dikey ve yatay sekmelerinde de her göze bu materyallerden biri atanabilir.

Sınır Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tipler

Genel, tip1, tip2, tip3 olarak dört adet tip tanımlanmıştır ve her bir tip bir materyale ilişkilendirilir. Tipleri tablodan seçerek yanda bulunan materyal listesinden istediğiniz materyalleri istediğiniz tipe atayın.

Materyal

Ok işaretini tıkladığınızda mevcut materyal listesi açılır.  Uygun materyali listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Öncelik

Sınır, yatay ve düşey kayıtlarda kesişim önceliğini belirler. Değer küçüldükçe öncelik artar ve o elemanın kesişimi diğerlerine göre önde yapılır.

Genel

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanını sınırlayan profiller (kayıt ve kapaklar) görünür.

Saklı kayıt

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanını sınırlayan profiller (kayıt ve kapaklar) yapının ön cephesinde görünmez (saklanır), içten (yapının iç mekanlarından) görünür.

Yok

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanını sınırlayan profiller tamamen kapatılır. (Hiçbir istikamette görünmez.)

Ofsetler

Giydirme cephe elemanı sınırını oluşturan profilin geometrik özelliklerini şemada gösterilen parametrelere göre verilir. Bu parametreler genel, saklı kayıt ve yok tipine göre değişebilmektedir.

a: Profil boyutu girilir aynı zamanda kapak genişliği olarak kullanılacaktır.
b: Kapak kalınlığı girilir
c: Cam kalınlığı girilir.
d: Profil boyutu girilir.
e: Sistemin dış cepheden uzaklığı verilir. Müdahale edilemez. Girilen c,d ve g değerlerine göre otomatik hesaplanır.
f: Camın profil üzerine gelecek mesafesi belirlenir.
Genel ofset (g): Genel ofset mesafesi girilir. Bu mesafeye cam kalınlığının yarısı, profil boyutu ve dış cepheden uzaklığı dahildir. Verilen değer dış cepheden uzaklığı etkiler.

Dikey Kayıt Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tipler

Genel, tip1, tip2, tip3 olarak dört adet tip tanımlanmıştır ve her bir tip bir materyale ilişkilendirilir. Tipleri tablodan seçerek yanda bulunan materyal listesinden istediğiniz materyalleri istediğiniz tipe atayın.

Materyal

Ok işaretini tıkladığınızda mevcut materyal listesi açılır.  Uygun materyali listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Öncelik

Sınır, yatay ve düşey kayıtlarda kesişim önceliğini belirler. Değer küçüldükçe öncelik artar ve o elemanın kesişimi diğerlerine göre önde yapılır.

Genel

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı dikey kayıt profilleri (kayıt ve kapaklar) görünür.

Saklı kayıt

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı dikey kayıt profilleri (kayıt ve kapaklar) yapının ön cephesinde görünmez (saklanır), içten (yapının iç mekanlarından) görünür.

Yok

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı dikey kayıt profilleri tamamen kapatılır. (Hiçbir istikamette görünmez.)

Ofsetler

Giydirme cephe elemanı dikey kayıdını oluşturan profilin geometrik özelliklerini şemada gösterilen parametrelere göre verilir. Bu parametreler genel, saklı kayıt ve yok tipine göre değişebilmektedir.

a: Profil boyutu girilir aynı zamanda kapak genişliği olarak kullanılacaktır.
b: Kapak kalınlığı girilir
c: Cam kalınlığı girilir.
d: Profil boyutu girilir.
e: Sistemin dış cepheden uzaklığı verilir. Müdahale edilemez. Girilen c,d ve g değerlerine göre otomatik hesaplanır.
f: Camın profil üzerine gelecek mesafesi belirlenir.
Genel ofset (g): Genel ofset mesafesi girilir. Bu mesafeye cam kalınlığının yarısı, profil boyutu ve dış cepheden uzaklığı dahildir. Verilen değer dış cepheden uzaklığı etkiler.

Yatay Kayıt Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tipler

Genel, tip1, tip2, tip3 olarak dört adet tip tanımlanmıştır ve her bir tip bir materyale ilişkilendirilir. Tipleri tablodan seçerek yanda bulunan materyal listesinden istediğiniz materyalleri istediğiniz tipe atayın.

Materyal

Ok işaretini tıkladığınızda mevcut materyal listesi açılır.  Uygun materyali listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Öncelik

Sınır, yatay ve düşey kayıtlarda kesişim önceliğini belirler. Değer küçüldükçe öncelik artar ve o elemanın kesişimi diğerlerine göre önde yapılır.

Genel

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı yatay kayıt profilleri (kayıt ve kapaklar) görünür.

Saklı kayıt

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı yatay kayıt profilleri (kayıt ve kapaklar) yapının ön cephesinde görünmez (saklanır), içten (yapının iç mekanlarından) görünür.

Yok

İşaretlendiğinde giydirme cephe elemanı yatay kayıt profilleri tamamen kapatılır. (Hiçbir istikamette görünmez.)

Ofsetler

Giydirme cephe elemanı yatay kayıdını oluşturan profilin geometrik özelliklerini şemada gösterilen parametrelere göre verilir. Bu parametreler genel, saklı kayıt ve yok tipine göre değişebilmektedir.

a: Profil boyutu girilir aynı zamanda kapak genişliği olarak kullanılacaktır.
b: Kapak kalınlığı girilir
c: Cam kalınlığı girilir.
d: Profil boyutu girilir.
e: Sistemin dış cepheden uzaklığı verilir. Müdahale edilemez. Girilen c,d ve g değerlerine göre otomatik hesaplanır.
f: Camın profil üzerine gelecek mesafesi belirlenir.
Genel ofset (g): Genel ofset mesafesi girilir. Bu mesafeye cam kalınlığının yarısı, profil boyutu ve dış cepheden uzaklığı dahildir. Verilen değer dış cepheden uzaklığı etkiler.

Panel Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tipler

Genel, tip1, tip2, tip3 olarak dört adet tip tanımlanmıştır ve her bir tip bir materyale ilişkilendirilir. Tipleri tablodan seçerek yanda bulunan materyal listesinden istediğiniz materyalleri istediğiniz tipe atayın.

Materyal

Ok işaretini tıkladığınızda mevcut materyal listesi açılır.  Uygun materyali listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Perde kalınlığı

Giydirme cephe perdenin kalınlığı verilir.

Kaçıklık

Giydirme cephe perdenin kaçıklığı verilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931826141