Korkuluk Ayarları

Korkuluk Ayarları komutuyla korkuluk kotu, tipi, materyali, küpeşte, dikme ve plaka ayarlarına ulaşılır.

Korkuluk Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Korkuluk Genel Ayarları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Korkuluk öngörüntüsü

Üzerinde çalışılan korkuluk objesinin 3 boyutlu görüntüsüdür. Fareyi sol tuşunu basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü kendi etrafında döndürebilirsiniz. Fareyi sağ tuşuna basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Dikmeler

Başlangıç dikmesi, korkuluk objesinin ilk noktasında yerleştirilen dikey profildir.
Köşe dikmesi, korkuluk objesinin dönüş noktalarına yerleştirilen dikey profillerdir.
Bitiş dikmesi, korkuluk objesinin son noktasına yerleştirilen dikey profildir.

Öteleme

Dikmenin korkuluk objesinden uzaklığını ayarlar. Negatif ve pozitif değere göre dikme, sola ve sağa ötelenir.

Üstte uzat

Sağda tabloda Uzatma tipi Z yönü seçildiğinde işlev kazanan bu sütun, dikme elemanın üstten ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer üstten uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Profil

Dikme objesinin kesitini belirleyen sütundur. Listeden uygun olan bir profil seçilir.

Uzatma tipi

3 boyutlu profilin hangi yöntemle uzatılacağını belirleyen sütundur.

Lokal z yönü uzatma: Bu yöntem, yatay düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin z lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal y yönü uzatma: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin y lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal x yönü uzatma: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin x lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal z yönü dönüş: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesittin z lokal eksen yönünde (kendi ekseni etrafında) döndürülme ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.

Kalınlık

Uzatma tipi x ya da y yönü seçilen profil elemanının kalınlığı bu sütunda verilir.

Materyal

Listeden ilgili profil için kullanılacak materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Kullanılan materyalin doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır. Her yüzey için ayrı ayrı belirlenebilir.

Korkuluk adı

Korkuluklara program varsayılan olarak bir isim verecektir. Bu satırda korkuluğun ismi görülür, istenirse başka bir isim verilebilir.

Renk

Korkulukların rengi tıklandığında açılan renk paletinden seçilir.

Çizgi tipi

Korkuluk objesinin çizgi tipi, tıklandığında açılan listeden seçilir.

Kot

Korkuluk objesinin kat tabanına göre kot değeridir. Negatif ya da pozitif değere göre korkuluk, yukarı ya da aşağı ötelenir.

Nokta sayısı

Korkuluk ve dikmelerde, döndürülmüş obje yöntemi ile oluşturulan dikey profillerin kenar sayısını belirler. Büyük değer daha yoğun bir dairelik elde edilmesine olanak verir. Varsayılan değer uygundur.

Başlangıç ofset

Başlangıç dikmesini girilen değer kadar ofsetler.

Bitiş ofset

Bitiş dikmesini girilen değer kadar ofsetler.

Arşivden yükle

Daha önce hazırlanıp diske ya da proje kaydedilmiş profil çeşitlerini projeye çağırır.

Kaçıklık

Korkuluğun tutuş noktası seçilir. Üst, orta, alt ve tanımlı seçeneklerinden biri seçilir.

Yol

Korkuluk objesinin yerleştirme işleminde yerleşim, tüm yol (tüm çizgi) boyunca mı, yoksa her bir yol parçası (çizgi parçası) boyunca mı olacağını düzenleyen seçenektir. Tüm yol seçilirse, yerleşim yöntemi olarak belirtilen yöntem, yolun tamamı için uygulanır. Yol parçası seçilirse, seçilen yöntem, ara parçaların her birinde uygulanır.

Yerleşim

Korkuluk objesinin yerleştirme işleminde, yerleşimin yol boyunca sığdırılarak mı yapılacağı, yoksa, sonda artık kalmasına izin verilerek mi düzenleneceğini belirleyen seçenektir. Sığdır seçildiğinde, korkuluk profilleri aralık gözetmeksizin yol boyunca eşit dağılacak şekilde oluşturulur. Sığdırma seçeneği işaretlenirse, her bir korkuluk profili, kendisi için tanımlanmış mesafelerle oluşturulur ve sonda ne kadar aralık kalırsa öyle bırakılır.

Ters çevir

Bu seçenek korkuluğun kendi düzlemine göre simetrisini alır.

Korkuluk ve dikmeleri tabana uzat

Obje tabanlı çizilen ve kot değeri verilen korkuluklarda, dikey korkuluk ve dikmelerin, belirli bir tabana otomatik uzatılması işlemini gerçekleştirir.  Bu işlem, özelikle merdivenlerde kıvrımlı kısımdan sahanlık kısmına doğru oluşacak olan kot farklıklarında, korkuluk dikmelerinin sahanlık üzerine uzatılmasını sağlar.

Korkuluk Birim Ayarları

Özellikler

Özellikler

Korkuluk profilleri

Korkuluk bu tabloda yapılır. Her bir korkuluk profili tabloda bir satır olarak tanımlanır.

Plakalar

Korkuluk ve küpeşteler arasında bulunan plakalar bu tablo yardımıyla tanımlanır.

Küpeşteler

Küpeşteler bu tabloda yapılır.  Her bir küpeşte profili tabloda bir satır olarak tanımlanır.

Arşivden profil yükle

Daha önce hazırlanıp profil klasörüne ya da projeye kaydedilmiş profil çeşitlerini projeye çağırır.

Arşivden korkuluk yükle

Daha önce hazırlanıp korkuluk klasörüne ya da projeye kaydedilmiş korkuluk çeşitlerini projeye çağırır.

Arşive korkuluk kaydet

Hazırlanan korkuluk sistemini korkuluk klasörüne kaydeder.

Korkuluğu sıfırla

Tanımlanmış tüm korkuluk sistemini tabloyu temizleyerek siler.

Seçimi temizle

Tabloda seçilen herhangi bir eleman 3 boyutlu görüntüde yeşil bir renkte izlenir. Bu komut o seçimi kaldırır.

Korkuluk öngörüntüsü

Üzerinde çalışılan korkuluk objesinin 3 boyutlu görüntüsüdür. Fareyi sol tuşunu basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü kendi etrafında döndürebilirsiniz. Fareyi sağ tuşuna basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Korkuluk Profilleri Bölümü

Özellikler

Özellikler

N

Korkuluk profillerinin numarasıdır ve tanımladıkça tabloda satır numarasına denk gelecektir. Korkuluk profilleri numaraları soldan sağa 1’den başlayarak verilir. Buna göre tanımlanan korkuluk sisteminde, soldaki ilk profil, 1 nolu korkuluk olacaktır. Tanımladıkça sağa doğru numara artacaktır.

Uzaklık

İki korkuluk profili arasında kalan mesafe verilir.

Üst küpeşte indeksi

Korkuluk profilinin, üstten hangi küpeşte profiline kadar uzatılacağı veya üstten hangi küpeşte profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Altta tabloda tanımlanan küpeşte profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir küpeşte profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki korkuluk sistemi için ilgili küpeşte profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Alt küpeşte indeksi

Korkuluk profilinin, alttan hangi küpeşte profiline kadar uzatılacağı veya alttan hangi küpeşte profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Altta tabloda tanımlanan küpeşte profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir küpeşte profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki korkuluk sistemi için ilgili küpeşte profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Üstte uzat

Korkuluk profilinin üstten ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Alta uzat

Korkuluk profilinin alttan ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Öteleme

Korkuluk profilinin sistemden uzaklığını ayarlar. Negatif ve pozitif değere göre korkuluk profili, öteye veya geriye ötelenir.

Profil

Korkuluk profilinin kesitini belirleyen sütundur. Listeden uygun olan bir profil seçilir.

Uzatma tipi

3 boyutlu profilin hangi yöntemle uzatılacağını belirleyen sütundur.

Lokal z yönü uzatma: Bu yöntem, yatay düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin z lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal y yönü uzatma: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin y lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal x yönü uzatma: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesitin x lokal eksen yönünde uzatılması ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.
Lokal z yönü dönüş: Bu yöntem, dikey düzlemde 2B olarak tanımlı bir kesittin z lokal eksen yönünde (kendi ekseni etrafında) döndürülme ile profil elde edilmesini sağlayan yöntemdir.

Kalınlık

Uzatma tipi x ya da y yönü seçilen profil elemanının kalınlığı bu sütunda verilir.

Materyal

Listeden ilgili profil için kullanılacak materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Kullanılan materyalin doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ekle

Tabloya yeni bir korkuluk profili ekler.

Öne ekle

Tabloda imlecin bulunduğu satırın üstüne yeni bir korkuluk profili ekler.

Kopya

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki değerleri kopyalayarak en alta yeni bir korkuluk profili ekler.

Öne kopya

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki değerleri kopyalayarak, imlecin bulunduğu satırın üstüne yeni bir korkuluk profili ekler.

Sil

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki profili siler.

Ters çevir

Kullanılan profilin dikeyde ortasından geçen eksene göre simetrisini alır.

Plakalar Bölümü

Özellikler

Özellikler

N

Plakaların numarasıdır ve tanımladıkça tabloda satır numarasına denk gelecektir.

Üst küpeşte indeksi

Plakanın, üstten hangi küpeşte profiline kadar uzatılacağı veya üstten hangi küpeşte profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Altta tabloda tanımlanan küpeşte profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir küpeşte profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki plaka sistemi için ilgili küpeşte profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Alt küpeşte indeksi

Plakanın, alttan hangi küpeşte profiline kadar uzatılacağı veya alttan hangi küpeşte profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Altta tabloda tanımlanan küpeşte profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir küpeşte profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki plaka sistemi için ilgili küpeşte profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Sol korkuluk indeksi

Plakanın, soldan hangi korkuluk profiline kadar uzatılacağı veya soldan hangi korkuluk profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Üstte tabloda tanımlanan korkuluk profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir korkuluk profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki plaka sistemi için ilgili korkuluk profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Sağ korkuluk indeksi

Plakanın, sağdan hangi korkuluk profiline kadar uzatılacağı veya sağdan hangi korkuluk profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Üstte tabloda tanımlanan korkuluk profilleri kendi sistemi içerisinde numaralıdır. Bu sütunda bir korkuluk profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine, varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki plaka sistemi için ilgili korkuluk profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara seçilir.

Üstte uzat

Plakanın üstten ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Alta uzat

Plakanın alttan ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Sola uzat

Plakanın soldan ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Sağa uzat

Plakanın sağdan ne kadar uzayacağını veya kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Öteleme

Plakanın sistemden uzaklığını ayarlar. Negatif ve pozitif değere göre plaka, öteye veya geriye ötelenir.

Kalınlık

Uzatma tipi x ya da y yönü seçilen profil elemanının kalınlığı bu sütunda verilir.

Materyal

Listeden ilgili profil için kullanılacak materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Kullanılan materyalin doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ekle

Tabloya yeni bir plaka ekler.

Kopya

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki değerleri kopyalayarak en alta yeni bir plaka ekler.

Sil

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki plakayı siler.

Küpeşteler Bölümü

Özellikler

Özellikler

N

Küpeşte profillerinin numarasıdır ve tanımladıkça tabloda bir satır numarasına denk gelecektir. Küpeşte profil numaraları üstten alta doğru 1’den başlayarak verilir. Buna göre tanımlanan küpeşte sisteminde, üstteki ilk satır, 1 nolu küpeşte profili olacaktır. Tanımladıkça alta doğru numara artacaktır.

Yükseklik

Küpeşte profilinin tabana göre kot değeridir. En üstteki küpeşte en büyük kot değerine sahiptir ve 1. satırdadır.

Sol korkuluk indeksi

Küpeşte profilinin, soldan hangi korkuluk profiline kadar uzatılacağı veya solda hangi korkuluk profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Diyalogda üstte bulunan tabloda tanımlanan korkuluk profilleri, kendi sistemi içerisinde zaten numaralıdır. Bu sütunda bir korkuluk profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki tanımlanacak olan küpeşte sistemi için ilgili korkuluk profilinin indeks numarasını belirten uygun bir numara listeden seçilir.

Sağ korkuluk indeksi

Küpeşte profilinin, sağdan hangi korkuluk profiline kadar uzatılacağı veya sağda hangi korkuluk profilinde kesileceği bu sütunda verilir. Diyalogda üstte bulunan tabloda tanımlanan korkuluk profilleri, kendi sistemi içerisinde zaten numaralıdır. Bu sütunda bir korkuluk profili numarası seçilir. Numara verilmesi yerine varsayılan seçilmesi genelde birbirine denk gelecek şekilde sistemi oluşturur. Bunun dışındaki tanımlanacak olan küpeşte sistemi için ilgili korkuluk profili indeks numarasını belirten uygun bir numara listeden seçilir.

Sola uzat

Küpeşte profilinin sola ne kadar uzayacağını veya soldan ne kadar kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Sağa uzat

Küpeşte profilinin sağa ne kadar uzayacağını veya sağdan ne kadar kısalacağını belirler. Pozitif değer uzayacak, negatif değer ise kısalacak anlamındadır.

Öteleme

Küpeşte profilinin sistemden uzaklığını ayarlar. Negatif ve pozitif değere göre küpeşte profili, öteye veya geriye ötelenir.

Profil

Küpeşte profilinin kesitini belirleyen sütundur. Listeden uygun olan bir profil seçilir.

Materyal

Listeden ilgili profil için kullanılacak materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Kullanılan materyalin doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ekle

Tabloya en alta yeni bir küpeşte profili ekler.

Kopya

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki değerleri kopyalayarak en altta yeni bir küpeşte profili ekler.

Sil

Tabloda imlecin bulunduğu satırdaki küpeşte profilini siler.

Sırala

Tanımlanan küpeşte profillerini, verilen yükseklik değerlerine göre üstten alta doğru numaralandıracak şekilde sıralar.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931793636