Donatı, Kalıp ve Beton Metrajı

ideCAD Statik de kalıp, beton, donatı, manşonlu donatı eki ve toplam metrajı otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Projenin herhangi bir aşamasında metraj alınabilir. Mevcut projeye göre metraj otomatik olarak oluşturulur.

Metraj raporuna istenilen elemanlar metraj raporu ayarları diyaloğundan seçilerek dahil edilebilir.

Metraj Komutunun Yeri

Ribbon menü raporlar sekmesi Adet başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Metraj ikonunu tıklayın.

  • Metraj rapor ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogdan metraj türü, eleman tipleri, metraj detayı gibi seçimleri yapabilirsiniz.

  • İstediğiniz seçimleri yaptıktan sonra Oluştur butonuna tıklayın.

  • Seçimlerinize ve projenize göre metraj oluşturulacaktır.

Örnek metraj raporu sayfası

Örnek metraj raporu sayfası

Metraj Raporu Ayarları

Seçenekler ve Açıklamaları

Kalıp metrajı

Seçenek işaretlenirse kalıp metrajı alınır.

Beton metrajı

Seçenek işaretlenirse beton metrajı alınır.

Donatı metrajı

Seçenek işaretlenirse donatı metrajı alınır.

Manşonlu donatı eki metrajı

Seçenek işaretlenirse manşonlu donatı eki metrajı alınır.

Toplam metraj

Seçenek işaretlenirse toplam metraj alınır.

Kata göre metraj

Seçenek işaretlenirse metraj raporu sadece kata göre detaylandırılır.

Elemanlara göre metraj

Seçenek işaretlenirse metraj raporu sadece eleman tiplerine göre detaylandırılır.

Kata ve elemana göre metraj

Seçenek işaretlenirse metraj raporu katlara göre gruplandırıldıktan sonra eleman tiplerine göre detaylandırılır.

Elemana ve kata göre metraj

Seçenek işaretlenirse metraj raporu eleman tiplerine göre gruplandırıldıktan sonra katlara göre detaylandırılır.

Detaylı metraj

Seçenek işaretlenirse metraj raporu eleman tiplerine göre gruplandırıldıktan sonra katlara göre ayrılır ve her bir eleman tek tek listelenerek detaylandırılır.

Detaylı metrajda poz listesi

Seçenek işaretlenirse donatı metrajı raporuna donatı poz numaraları eklenir.

Her rapor için yeni sayfa

Her metraj raporunu yeni sayfada başlatır.

Sadece güçlendirme objeleri

Sadece güçlendirme objelerini metraja dahil eder.

Döşemeler

Seçenek işaretlenirse döşemeler metraja dahil edilir.

Nervürler

Seçenek işaretlenirse nervürler metraja dahil edilir.

Kasetler

Seçenek işaretlenirse kasetler metraja dahil edilir.

Bant kirişler

Seçenek işaretlenirse bant kirişler metraja dahil edilir.

Kirişler

Seçenek işaretlenirse kirişler metraja dahil edilir.

Perdeler

Seçenek işaretlenirse perdeler metraja dahil edilir.

Kolonlar

Seçenek işaretlenirse kolonlar metraja dahil edilir.

Radyeler

Seçenek işaretlenirse radyeler metraja dahil edilir.

Sürekli temeller

Seçenek işaretlenirse sürekli temeller metraja dahil edilir.

Tekil temeller

Seçenek işaretlenirse tekil temeller metraja dahil edilir.

Bağ kirişler

Seçenek işaretlenirse bağ kirişler metraja dahil edilir.

İstinat duvarları

Seçenek işaretlenirse istinat duvarları metraja dahil edilir.

Merdivenler

Seçenek işaretlenirse merdivenler metraja dahil edilir.

Yazı tipi

Büyük, orta ve küçük yazı büyüklüklerinden biri seçilir.

Oluştur

Raporu oluşturur.

Hepsi/Hiçbiri

Tek seferde seçeneklerini hepsini seçer ya da seçililerin hepsinin seçimini kaldırır.


Sonraki Konu