Dış Cephe Kaplaması

Mimari proje tasarımlarında yer alan fugalı, yalı baskı ve terra cotta kaplama tipleri Dış Cephe Kaplaması ile oluşturulur. Bu başlık altında dış cephe kaplaması oluşturma, boyut belirleme ve düzenleme detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1271758849