Söve

Kapı ve pencere kenarlarına seçilen profil kesitlerinde söveler tanımlanır. Söve ayarları, söve oluşturma yöntemi, söve için yeni profil oluşturma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1254588810