Kapı/Pencere Açılış Açılarını Değiştirme

Kapı/Pencere açılarını değiştir komutu ile kapı ve pencerenin 3 boyutlu modeldeki açılış yönü ve açısı değiştirilir.

Ayrıca kapı/pencerelerin açılış açıları Kapı/Pencere Ayarları diyaloğundan da değiştirilir.

Kapı/Pencere Açılarını Değiştir Komutunun Yeri

Kapı/Pencere komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen ODT Kapı/Pencere yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

image-20240516-063735.png

İşlem Adımları

  • ODT Kapı/Pencere yardımcı toolbarında Kapı/Pencere açılarını değiştir komutuna tıklayın.

  • Açılış açısını değiştirmek istediğiniz kapı/pencereyi farenin sol tuşu ile üzerine tıklayarak seçin.

  • Açılan diyaloğa yeni açılış açısını girin. Buradaki parametreler kapı/pencerenin tipine göre açılış açısı ya da ötelenme olabilir. Açı değerleri derece, ötelenme değerleri metre cinsinden girilmelidir.

  • Açılış yönleri için pozitif ya da negatif değerler kullanılabilir.

  • Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın. Değişiklikler perspektifte izlenecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kapı pencere açılış açısı 0

Yeni açılış açı değeri olarak 45 girilmesi

Kapı pencere açılış açısı 45


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2087190538