Kapı/Pencere Açılış Açılarını Değiştirme

Kapı/pencerelerin açılış açıları Kapı/Pencere Ayarları diyaloğundan değiştirilir.

Kapı/Pencere Ayarları Diyaloğunun Yeri

Kapı/Pencere komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen ODT Kapı/Pencere yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

İşlem Adımları

  • Açılış açısını değiştirmek istediğiniz kapı/pencereyi farenin sol tuşu ile üzerine tıklayarak seçin.

  • Farenin sağ tuşunu tıklayın. Açılan menüden Özellikler satırını sol tuş ile tıklayın. Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Tipler sekmesindeki parametre değerlerini değiştirin. Buradaki parametreler kapı/pencerenin tipine göre açılış açısı ya da ötelenme olabilir. Açı değerleri derece, ötelenme değerleri metre cinsinden girilmelidir.

  • Açılış yönleri için pozitif ya da negatif değerler kullanılabilir. Yapılan değişiklikler eş zamanlı olarak buradaki 3B penceresinden izlenebilir.

  • Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın. Değişiklikler perspektifte izlenecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kapı pencere açılış açısı 0

Kapı/pencere ayarları diyaloğunun açılması ve açının 45 yapılması

Kapı pencere açılış açısı 45


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2087190538