Çatı Oluşturma

Çatı komutuyla çizim alanında, çatı sınırları (kapalı bir alan) çizilerek çatı oluşturulur.

Çatı Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Çatı Toolbarı

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Çatı ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşunu tıklamak sureti ile çatı sınırlarını belirleyecek şekilde kapalı bir poligon oluşturun.

  • Poligonu oluştururken çatı toolbarındaki Çatı Eğimi bilgi kutusundan ilgili çatı yüzeyi için farklı çatı yüzey eğimleri girebilirsiniz. Eğimler yüzde cinsinden girilir.

  • Poligon kapatıldığında, girilen eğimlere göre çatı oluşturulacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Çatı komutunda kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Çatı eğimi kutusuna %20 değerinin girilmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Çatının oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931892946