Profil Objesi Oluşturma

Profil Objesi komutuyla seçili profille sürekli modda obje oluşturulur.

Profil Objesi Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi 3B Geometrik Objeleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Profil Objesi Toolbarı

İkonlar ve açıklamaları

İkonlar ve açıklamaları

Profil objesi

Seçilen en kesitte göre sürekli formda obje çizer.

Kartonpiyer

Kartonpiyer objesi çizer.

Süpürgelik

Süpürgelik objesi çizer.

Duvarda bordür

Duvar objesine bordür çizer.

Kat silmesi

Kat silmesi objesi çizer.

Çatı oluğu

Çatı objesi çevresinde oluk çizer.

Kubbe oluğu

Kubbe objesi çevresinde oluk çizer.

Serbest çizim

Profil objesini hiçbir objeye bağlı kalmadan nokta vermek suretiyle serbest çizer.

Yol tabanlı

Rota objesini baz alarak profil objesi çizer.

Esas tabanlı

Mahal vb. bir objenin konturuna bağlı kalarak profil objesi çizer.

Duvar tabanlı

Profil objesini duvara bağlı olarak çizer.

Katın üstüne hizala

Profil objesinin kotunu kat tavan kotuyla aynı olacak şekilde otomatik ayarlar ve objeyi o kotta çizer.

Katın altına hizala

Profil objesinin kotunu kat taban kotuyla aynı olacak şekilde otomatik ayarlar ve objeyi o kotta çizer.

Kat hizası serbest

Profil objesinin kotunu verilen kot kadar alır ve objeyi o kotta çizer.

Profil objesi işlemleri

Profil objelerini değiştirmeye sağlayan komutların olduğu yardımcı toolbarı açar.

Kesit listesi

Profil objesinin kesitinin belirlenmesi sağlayan listededir. Obje çizilirken listeden bir profil seçilir.

Profiller

Projede veya diske kaydedilmiş profillerin klasörünü ekrana getirir ve profil seçimine olanak tanır.

Ayarlar

Profil objesinin ayarlarını ekrana getirir.

İşlem Adımları

  • Profil Objesi toolbarından Profil Objesi ikonunu tıklayın.

  • Profil objesi için toolbarda bulunan Serbest Çizim modu otomatik olarak aktiftir.

  • Bu modda profil objesi çizmek için sırasıyla 1. 2. ve ardı ardına gelen noktaları tıklayın.

  • Komutu bitirmek için farenin sağ tuşuna basın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Farenin sol tuşu tıklanarak birinci noktanın belirlenmesi

İkinci noktanın belirlenmesi

Profil objesinin oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1279983848