Elips ve Eliptik Şekiller

Elips ve eliptik şekiller ile mimari ve statik projelerde farklı tasarımlar yapılır. Seçilen çizim tekniğine göre orta, köşe ve merkez noktaları, açılar ve eksen belirlenerek elips ve eliptik şekiller oluşturulur.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947356981