Resim

Resim eklenerek mimari ve statik projelere görsellik katılabilir. Resim kat, çizim ve pafta pencerelerine eklenir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291695