Yay

Yay-3 noktadan ve yay (merkez-yarıçap-açılar) komutlarıyla projede yay çizilir. Yayın renk, çizgi kalınlığı ve tip ayarları yapılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1046610358