İç Ölçülendirme

İç ölçülendirme komutuyla proje iç ölçüleri verilir. Çizilen hat üzerinde olan duvar, kiriş gibi yapı elemanlarının ölçüleri otomatik olarak verilir. İç ölçüler akıllı komutlardandır. Ölçüler verildikten sonra ölçünün geçtiği elemanlarda yapılan değişiklikler ölçüye otomatik yansır.

İç Ölçülendirme Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Çizimler sekmesi Ölçülendirme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Çizimler sekmesi Ölçüler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ölçülendirme Toolbarı

İkonlar

İkonlar

Dış ölçülendirme

Dış ölçülendirme komutu çalışır.

İç ölçülendirme

İç ölçülendirme komutu çalışır.

Serbest ölçülendirme

Serbest ölçülendirme komutu çalışır.

Kesişim ölçülendirme

Kesişim ölçülendirme komutu çalışır.

Etiket

Etiket komutunu çalıştırır. Ölçülendirme etiketi çizilir.

Kot ölçülendirme

Plan penceresinde kot ölçüleri çizer.

Kesit kot

Kesit ve görünüş pencerelerinde kot ölçülendirme yapmak için kullanılır. Sadece 2B çizim pencerelerinde aktiftir.

Açı ölçülendirme

İki obje arasında kalan açıyı ölçülendirir.

Çap ölçülendirme

Daire veya yay ve yay veya daire aksla çizilmiş objeleri çap ya da yarıçap olarak ölçülendirir.

Kesit ölçülendirme grubu

Kesit ölçü grubu oluşturur. Kesit ve görünüş pencerelerinde aktiftir.

Kesit ölçülendirme

Kesit ölçüsü oluşturur. Kesit ve görünüş pencerelerinde aktiftir.

Kirişleri dahil et

Kirişleri kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Döşemeleri dahil et

Döşemeleri kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Detayları dahil et

Kapı/pencere elemanlarını kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Sol taraf

Kesit ölçülendirmesini sol tarafa yerleştirir.

Sağ taraf

Kesit ölçülendirmesini sağ tarafa yerleştirir.

Ayarlar

Tıklandığında hangi ölçülendirme tipi aktif ise (iç, dış, kesişim vs.) o ölçülendirme ile ilgili parametrelerin bulunduğu ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar.

İşlem Adımları

İç ölçülendirme yapmak için:

  • Ribbon menüde İç Ölçülendirme ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile iki nokta tıklayarak duvarları kesen bir ölçülendirme hattı belirleyin.

  • Belirlediğiniz hat üzerinde iç ölçülendirme oluşacaktır.

İç ölçülendirme çizim alanında herhangi bir açıda olabilir. Ölçü hattı taşınır ya da döndürülürse ya da duvarlarda herhangi bir değişiklik olursa ölçüler otomatik olarak güncellenir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Ölçü hattı için ilk noktanın verilmesi

Ölçü hattı için ikinci noktanın verilmesi

İç ölçünün oluşması

İç Ölçülendirme Ayarları Diyaloğunun Yeri

İç Ölçülendirme Komutu Ayarları

Ribbon menüde Çizimler sekmesinde Serbest Ölçü altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca iç ölçülendirme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Ölçülendirme yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç Ölçülendirme Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz iç ölçülendirmeyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

İç Ölçülendirme Ayarları - Ölçülendirme Ayarları

Sekmede yer alan özellikler ölçülendirme tipine göre aktif ya da inaktif olarak değişmektedir.

Özellikler

Özellikler

Yazı Bölümü

Ölçülerin yazı yüksekliği girilir.

Ölçü yazılarının objelerden uzaklığı girilir.

Ölçü yazılarının ölçü çizgisine uzaklığı girilir.

Ölçü yazılarının ölçü çizgisine göre konumu seçilir.

Buton tıklandığında “Yazı Tipi Ayarları” diyaloğu ekrana gelir. Buradan bilgi yazısının yazı tipi ayarlanabilir.

Mesafeler Bölümü

Hat öteleme

Ölçülendirme hatları birbirine olan uzaklığı belirlenir.

Ölçü çizgilerinde çapraz ayraçların büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin üst ayraç büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin alt ayraç büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin sol ve sağ uç referans noktalarından sonra ne kadar devam edeceği girilir.

Ölçü çizgisinin alt ayracının referans olarak aldığı eğimli objelerden uzaklığı girilir.

Renkler Bölümü

Ölçü yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü ayraçlarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçek değeri

Ölçülendirme hattı üzerinde yazan gerçek uzunluk değerleri, burada yazılan değerle çarpılır ve çarpım sonucunda bulunan değer ölçü değeri olarak kullanılır. Örneğin, ölçülendirme hattı değerleri 120, 200, 350 olsun. Ölçek değerine 2 yazılırsa, 120, 200, 250 uzunlukları, ölçülendirme hattında, 240, 400, 700 şeklinde yazılacaktır.

Ayraç tipi

Ölçülendirmede kullanılabilecek iki ayıraç tipinden biri seçilir.

Ölçülendirme çizgileri - Toplam

Tüm hatların toplam uzunluğunu verir.

Diğer Özellikler Bölümü

Kapı/pencere yüksekliğini yaz

Ölçülendirme hattında kapı/pencere genişliği ölçü değerinin üzerinde, kapı/pencere yükseklik değerini de yazar.

Sıvaları dikkate al

Duvarı, iç ölçü çizgisinde, duvar sıvasından duvar sıvasına kadar genişlik alarak gösterir. İşaretlenmezse duvar, duvar genişliği kadar ölçülendirir.

İç Ölçülendirme Ayarları - Birimler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Temel birimler

Seçimlerden biri farenin sol tuşu işe tıklanarak etkin hale getirilir.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit ve kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 15 '-10 3/4 " şeklindedir.
Fit ve ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 15 '- 10.7"şeklindedir.
Ondalık basamaklı fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi ondalık basamaklı fit olur. Birim formatı örneğin 15.89' şeklindedir.
Kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 1901/2 " şeklindedir.
Ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 190.7"  şeklindedir.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin, virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Kesirler

Kesirli inç formatında yapılacak ölçülendirmenin hangi hassasiyette gösterileceğini belirler. Listede, 1/2, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 hassasiyetine kadar seçenekler bulunmaktadır. ”Kesir yok” seçilirse, birimler kesirsiz görünür.

Yuvarlama aralığı

Metre, santimetre ya da milimetre olarak yapılacak ölçülendirmenin yuvarlama aralığını belirler. Yuvarlama yok seçilirse, ölçülendirme tam değerinde yapılır. Aralık büyüdükçe ölçülendirme seçilen aralık kadar yuvarlanır.

Sıfır birimi göster

İşaretli değilse, soldaki sıfır ve noktayı ölçülendirmede göstermez. Örneğin 0.20 değerini, 20 olarak ölçülendirir. İşaretli ise 0.20 değeri 0.20 olarak ölçülendirilir.

Küçük kesir yazısı

Kesirli inç formatı seçildiğinde, kesir kısmının büyük/küçük gösterilmesini belirler. İşaretli ise kesir tam sayının biraz üstünde ve küçük, işareti değilse kesir tam sayının yanında aynı büyüklükte gösterilir.

Sıfır fiti göster

0 fitli ölçlendirmede (1 fitten küçük ölçü değerinde) 0 ın gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin işaretli değilse, 0' - 15" değerinde bir ölçüyü -15" olarak gösterir. İşaretli ise 0'-15" şeklinde gösterir.

0-1 aralığında sıfır inç’i göster

Örneğin 8'-0 1/6 " değerine sahip bir ölçülendirme inç kısmı 0-1 aralığındadır. Seçenek işareli değilse 8'-0 1/6 " değeri 8'- olarak gösterilecektir. Başka bir deyişle 0-1 aralığındaki inç değerleri gösterilmeyecektir.

Mutlak sıfır inç’i göster

İnçin kesin sıfır olduğu ölçülendirme değerinde sıfır inçin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin tam 10' değerinde bir ölçülendirme, eğer bu seçenek işaretli ise, 10'-0" şeklinde gösterilecektir. İşaretli değilse 10"- şeklinde gösterilecektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947323797