Kubbe Çizimleri

Kubbe Çizimleri komutu ile hesap aksları tanımlanmış ve analizi yapılmış kubbelere ait çizimler hazırlanır.

Kubbe Çizimleri Komutunun Yeri

Ribbon menü betonarme sekmesi Çizim oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kubbe Çizimleri satırını tıklayın.

  • Çizim özelikleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda farklı bir durum varsa çizimle ilgili ilgili parametreleri değiştirin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda Kubbe çizimi oluşturulacaktır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240524-052930.png

Özellikler - Renkler

Arka plan

Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı yazısı

Donatı yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizgisi

Donatı çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz yazısı

Poz yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz dairesi

Poz dairesi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Boyut yazısı

Boyut yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgisi

Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Görünüm

Donatı yazısı

Donatı yazısının yüksekliği girilir.

Donatılar arası öteleme mesafesi

İki donatı yazısı arasındaki mesafe girilir.

Ölçü yazısı

Ölçü yazısının yüksekliği girilir.

Obje adı

Obje adının yüksekliği girilir.

Donatı yazı tipi

Donatı yazı tipi seçilir.

Ölçü yazı tipi

Ölçü yazı tipi seçilir.

Obje adı yazı tipi

Obje adı yazı tipi seçilir.

Ölçü ayıraç tipi

Ölçü ayıraç tipi seçilir.

İleri Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Poz numaralarını çiz

İşaretlenirse, çizimlerde poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Blokları isme göre düzenle

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Kotları çiz

İşaretlenirse, çizimlerde kotlar gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Bloklar arası mesafe

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Pafta Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Genişlik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Antetler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Listeden bir antet seçin

Tanımlı antetler listelenir.

Ön görüntü

Listeden seçilen antetin öngörüntüsü yer alır.

Antet genişliği

Antet genişliği belirlenir.

Pafta Numarası

Pafta numarası belirlenir.

Yeni Oluştur

Yeni antet oluşturulur.

Düzen

Antet Düzeni seçilir.

Sil

Antet silinir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947355833