Desen Hattı Ayarları

Desen hattı ayarlarından çizgi rengi, kalınlığı, desen kalınlığı, bağlantı ve kaçıklık tipi ayarlanır. Tanımlanmış desen tipleri listelenir, proje tasarımına uygun desen seçilir.

Desen Hattı Ayarlarının Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altında yer alan Desen Hattı komutuna girildikten sonra açılan Rota Bölümleri diyaloğundan Ayarlar ikonuna ulaşabilirsiniz.

Desen Hattı Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Renk

Desen hattının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Desen hattının çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Desen kalınlığı

Desen kalınlığı girilir.

Oran

Desenin tasarım haline göre oranı/ölçeği girilir.

Desen hattı listesi

Kayıtlı olan desen hatları listelenir. İstenilen desen hattı listeden seçilir.

Bağlantı

Desen hattında köşe gibi iki kenarın bağlandığı noktlar iççin bağlantı tipi seçilir.

Kes seçeneği

Ayır seçeneği

Hiçbiri seçeneği

Kaçıklık

Desen hattının tanımlanacağı referans noktasını belirleyen seçenektir. Alt, orta ya da üst noktası referans olarak kullanılabileceği gibi tanımlı seçeneği ile hattın üst kenarına göre girilen mesafe de kullanılabilir. Girilen mesafe hat kalınlığından fazla olamaz.

Ön görünüm

Oluşacak desen hattı ve seçilen bağlantının öngörüntüsü yer alır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947357049