Geoteknik Raporu için Ön Tasarım Sonuçları

Geoteknik raporu hazırlanması için yapının ön tasarım sonuçlarını raporlar

Geoteknik Raporu için Ön Tasarım Sonuçlarının Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek geoteknik raporu için ön tasarım sonuçlarının sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2043609670