Kolon Genel Raporu

Kolon genel raporunu hazırlar.

Kolon Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek kolon genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046853220