Perde Genel Raporu

Perde genel raporunu hazırlar.

Perde Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek perde genel raporu sayfası


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046591157