Kaset Genel Raporu

Kasetli döşemelerin raporlarını hazırlar.

Kaset Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Döşeme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek kaset genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2047770684