Radye Temel Genel Raporu

Radye temel genel raporunu hazırlar.

Radye Temel Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek radye temel genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2043839180