Merdiven Genel Raporu

Merdiven genel raporunu hazırlar.

Merdiven Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek merdiven genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2048065539