Döşeme Genel Raporu

Döşeme genel raporunu hazırlar.

Döşeme Genel Raporu Komutunun Yeri

Raporlar sekmesi Döşeme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek döşeme genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046754926