Yazı Ayarları

Yazı ayarlarına İleri ayarlar komutundan ulaşılır. Proje tasarımına uygun yazı rengi, yüksekliği, tipi ve satır arası yüksekliği ayarlanır.

İleri Ayarlar Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Yazılar başlığından ulaşabilirsiniz.

Yazı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Yazılar yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak da yazı ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Yazı Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz yazıyı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Yazı Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Özellikler

Harf yüksekliği

Yazının yüksekliği girilir.

Satır arası yüksekliği

İki yazı satırı arasındaki mesafe girilir.

Renk

Yazının rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı tipi

Buton tıklandığında “Yazı Tipi Ayarları” diyaloğu ekrana gelir. Buradan bilgi yazısının yazı tipi ayarlanabilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291441