Yazı Değiştirme

Yazı Değiştir komutuyla çizim alanında, yazı bloğunun içeriği değiştirilir.

Yazı Değiştirme Komutunun Yeri

Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Yazı Değiştir satırına tıklayın.

Mimari Programda

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Yazı Değiştirme İşlem Adımları

Yazı değiştirmek için:

  • Ribbon menüde Yazı Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Değiştirmek istediğiniz yazıyı seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın.

  • Açılan Yazı Değiştir diyaloğundan yazı metnini ve yazı yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yapın ve Tamam butonunu tıklayın.

  • Yapılan değişiklikler seçmiş olduğunuz yazıya uygulanacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Yazı değiştirme öncesi

Değiştirmek istenen yazının seçilmesi ve yazı değiştir diyaloğunun açılması

Yazıda değişiklikler yapılması

Yazı değiştirme sonrası


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947356774